Sæby er bedst til genbrug

SÆBY: På mange punkter er Sæby den lille i forhold til Frederikshavn, men når det gælder genbrug af papir og pap, er billedet et andet. Det fælleskommunale affaldsselskab AVØ har nu indberettet de officielle tal for indsamlingen af genbrugspapir og pap i de to kommuner til Miljøstyrelsen. Frederikshavn Kommune har indsamlet 1.226 tons, mens der i Sæby Kommune er indsamlet 770 tons. - Når man regner lidt på tallene, viser det sig, at hver frederikshavner i gennemsnit har afleveret 36 kilo papir og pap til genbrug i 2002, mens sæbynitterne trumfer med 43 kilo per indbygger. Men Sæbys forspring er endnu større, når man beregner i forhold til det såkaldte papir- og pappotentiale, siger Holger Almholt fra Sæbygårdspejderne. Det er spejderne, der sammen med andre foreninger står for papirindsamlingerne i Sæby Kommune. Miljøstyrelsen kræver, at der i 2002 og derefter indsamles mindst 55 procent af den samlede mængde affaldspapir. Det er lykkedes i Sæby, hvor man har rundet 58 procent, mens Frederikshavn halter bagefter med 44 procent. Det har i Sæby den helt kontante virkning, at kommunen ikke foreløbig er nødt til at lave en dyr og besværlig henteordning med affaldsstativer til genbrugspapir i de enkelte husholdninger. Hvilken betydning det får for Frederikshavn, at målet ikke er nået, vides endnu ikke. Og så er det i øvrigt ved at være tiden for den næste fælles indsamling i Sæby Kommune. Lørdag 9. august er der således indsamling af genbrugspapir i Sæby, Thorshøj, Try, Hørby, Voerså og Østervrå. kjær