Lokalpolitik

Sæby får et kur- og helsecenter

19 af 21 går ind for opførelse af en moderne svømmehal

SÆBY:Inden udgangen af 2006 står efter al sandsynlighed en moderne svømmehal i form af et kur- og helsecenter klar til brug tæt ved Sæby Rådhus og det nye kulturcenter, der er under opførelse. Sæby Byråd vedtog nemlig i går en principgodkendelse om opførelse af en hypermoderne svømmehal. Planen er, at det første spadestik skal tages i midten af 2005. Byrådet vedtog samtidig med principgodkendelsen, at pengene til det store projekt skal tages fra kommunens kassebeholdning - og desuden at indtægten fra salg af Elsam-aktier med et nettoprovoenu på 36 mio. kr. skal indgå i kassebeholdningen. Samtidig vedtoges det, at der skal antages en ekstern rådgiver - og at økonomiudvalget sammen med formanden for børne- og kulturudvalget,Knud Hjørnholm (S), skal fungere som en foreløbig politisk arbejdsgruppe. Vedtagelsen skete med 19 stemmer. To medlemmer, Erling Thomsen,Liste 2004, og Lene Christiansen (V) undlod at stemme. Vedtagelsen skete efter en lang debat, hvor det blev understreget, at finansieringen ikke bliver det store problem. Derimod var der en del skepsis omkring driften af det nye helsecenter.Der blev udtalt frygt for, at det kan komme til at gå ud over serviceniveauet på børne og unge- samt ældreområdet.