Lokalpolitik

Sæby får kulturhus og ny hal

Sæby Kommunes anlægsbudget fordobles næsten i 2004

SÆBY:Uden at forhøje skatteprocenten vil der næste år i Sæby Kommune blive gennemført anlægsarbejder i usædvanligt stort omfang. Pengene skaffes ved salg af det nuværende bibliotek i Sæby, Sæby gamle skole og af grunde ud mod Skolegade på en del skolens sportsplads samt ved låneoptagelse. Indgåelsen i går af budgetforlig for 2004 mellem alle byrådets grupper betyder et anlægsbudget på omkring 60 mio. kr., - næsten dobbelt så meget som. Dog gælder 9,8 mio kr. af anlægsbudgettet arbejder, der allerede er igangsat eller vil blive det i år og som betales næste år. Forliget betyder, at biblioteksbyggeriet i Sæby til ni mio. kr. - færdigt sidst på året - næste år følges op med første etape af et egentligt kulturhus. Det skal opføres over en tre-årig periode. Næste år afsætttes fire mio. kr. og fem mio. kr. både i 2005 og 2006. Første etape af kulturhuset indrettes til den kommunale musikskole, så den kan fraflytte den gamle Sæby Skole, som kommunen vil sælge efter rømningen. Det indebærer, at også Sæby Gymnastkkforening skal have nye lokaler.Derfor er der i 2004-anlægsbudgettet også afsat knap 6,3 mio. til opførelse af en træningshal ved Sæby Fritidscenter. Centret skal søge tilskud til træningshallen hos fonde m.v., og eventuelle tilskud vil betyde tilsvarende reduktion af det kommunale tilskud på knap 6,3 mio. kr., der foreløbig er stat på 2004-anlægsbudgettet. Forliget indebærer også disse til beløb til anlæg under børne- og kulturudvalget: 575.000 kr. til lokaleændringer på Bødkerhuset i Østervrå, 800.000 kr. og til renovering af Dybvad Børnehave og yderligere 825.000 kr. i 2005. Socaludvalgets anlægsbudget næste år bliver på beskedne 500.000 kr. Teknisk udvalg derimod kan imødsee livlig anlægsaktivitet, idet er i forliget indgå følgende investeringer: 1.500.000 kr. til en bypark på en del af den gamle Sæby Skoles tidligere sportsplads, 700.000 kr. til forlængelse af strandpromenaden ved Sæby Nordstramd, en mio. kr. til ekstraordinært tiltag i en oplansby til forbedring af bymiljøet, 630.000 kr. til oprening i SæbyHavn, 200.000 kr. til vejsanering i Badskær, 100.000 kr., til gadebelysninsgsanering, 210.000 kr. til fortov på Skovalléen i Sæby, 75.000 kr. til en legeplads på det nye Fisketorvet på Sæby Havn, 25.000 kr. til flisebelægning fra nordre mole til skulpturen Fruen fra Havet, 200.000 kr. til kystsikring i Sæby Syd og endelig halvanden mio. kr. til byggemodning. Anlægsbudgettet opererer også med et indskud på 1,2 mio. kr. til Landsbyggefonden til et ventet seniorboligbyggeri i Sæby. Fungerende borgmester Erling Thomsen (S) udtrykker stor tilfredshed med, at allle byrådets grupper er med i forliget: - Vi har fået lavet et godt budget. Alle ikke er ikke lige begejstrede for alt, men sådan er det at indgå forlig, hvor noget er mere spiseligt end andet.