Lokalpolitik

Sæby: Håndværkere under pres

Sæby Håndværkerforening føler sig også svigtet af kommunens måde at udbyde kommunale opgaver

- Licitationsformerne i kommunen er under al kritik, sagde Ole Rørbæk Jensen, der trak sig som formand for håndværkerforeningen i Sæby.

- Licitationsformerne i kommunen er under al kritik, sagde Ole Rørbæk Jensen, der trak sig som formand for håndværkerforeningen i Sæby.

Sæby Håndværkerforening tilslutter sig kritikken af Frederikshavn Kommunes måde at udbyde kommunale opgaver. En kritik, som de seneste dage er fremført af flere lokale håndværksmestre, og som onsdag aften lander på byrådets bord. - Der er meget at hente, hvis de kommunale udbydere virkelig vil tage hensyn til de små og mellemstore virksomheder ved for eksempel fagopdelte entrepriser. Det sagde formand for Sæby Håndværkerforening, byrådsmedlem Ole Rørbæk Jensen, på generalforsamlingen i Sæby Håndværkerforening forleden. Centraliseringsbølge Håndværkerforeningens medlemmer er under pres, håndværks- og handelsmæssigt, og Ole Rørbæk kritiserede den omsiggribende centraliseringsbølge, der såvel nationalt som lokalt præger dagens samfund. - Undskyldningen er hver gang: rationalisering, hvilket som regel betyder besparelser. Det er klart, at det ikke er en fordel for Sæby, at opgaverne bliver taget fra os, sagde Ole Rørbæk - og nævnte nedlæggelsen af Sæby Rådhus som et af mange eksempler. - Det betyder farvel til 120 arbejdspladser i Sæby og dermed en undergravning af det økonomiske grundlag for erhvervslivet i Sæby. Vi må i den grad opponere mod den udvikling. Retfærdigheden Det er ikke lykkedes at få flere kommunale byggegrunde til Sæby, men enkelte private udstykninger, og Ole Rørbæk glædede sig over små tegn på spirende optimisme enkelte steder: Frederikshavn Boligforenings byggeri på Sæby Strand og få private byggerier. - Jeg fornemmer en lille smule optimisme hos flere firmaer, men det er meget spredt. Et enkelt lyspunkter der dog: Retfærdigheden, Sæbys gamle politistation, som det er lykkedes en række lokale foreninger og ildsjæle at købe. - Det er vigtigt for byen, så Retfærdigheden ikke ender som spekulationsprojekt for visse ejendomsopkøbere, sagde Ole Rørbæk. Ingen politisk forståelse Håndværkerforeningen efterlyste politisk rygdækning fra såvel landspolitikere som lokalpolitikere. - Grundlæggende kender politikerne ikke vores problemer. Politikere er langt overvejende offentligt ansatte akademikere, nogle få landmænd, men absolut ingen håndværksmestre og næsten ingen detailhandlere, i det hele taget meget få selvstændige erhvervsdrivende. Det er et problem. Vi bliver ikke hørt, sagde Ole Rørbæk. Håndværkerforeningen har besluttet at optage nye medlemmer uden for Sæby gamle kommune, da firmaer fra Frederikshavn har søgt om optagelse. - Vi mangler i høj grad unge medlemmer og må erkende, at vi er ved at blive lidt grå i toppen, sagde Ole Rørbæk, der også luftede muligheden for en fusion med Sæby handelstandsforening. Ny bestyrelse Ole Rørbæk Jensen stoppede som formand og trak sig helt fra bestyrelsen på grund af manglende tid. Ny i bestyrelsen er John Nielsen fra Skagen Beton & Cementstøberi, og valgt til bestyrelsen blev desuden fabrikant Børge Nielsen og tømrermester Erik Sørensen, mens installatør Lars Andersen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig senere med formand mv.

Forsiden