Lokalpolitik

Sæby Havn har nu fået regler for skiltning

Reklameskilte skal have ens farve og må ikke hænge på taget

SÆBY:Sæby Havn er et område, hvor mange færdes. Og hvor folk samles findes der gerne klare regler for, hvordan man skal opføre sig, og hvordan tingene skal se ud. I erkendelse af, at havnen ikke har skilteregler, vedtog byrådet tirsdag aften en række nye tiltag på området. For eksempel må skiltning ikke være til ulempe eller virke skræmmende i forhold til omgivelserne. Desuden må virksomheder kun sætte reklameskilte på bygningsider - ikke på tage, og skiltenes proportioner skal passes ind til de omliggende bygninger. Desuden skal hvert enkelt tilfælde godkendes af Sæby Byråd. Et er reklameskilte, noget andet er de såkaldte henvisningsskilte, der for eksempel viser hen til toiletter, forretninger og telefoner. Ifølge det nye regulativ skal disse skilte have ensartede dimensioner og baggrundsfarve. Sober Udover regler for skilte vedtog byrådet også regulativer for Sæby Havn. Disse regulativer har man ganske vist altid haft, men nye er kommet til, så det var nødvendigt at få strammet op. Regulativerne handler blandt andet om, hvordan man skal opføre sig på havnen. Man kan for eksempel læse, at al færden skal ske på en sober og ordentlig måde, og at unødvendig støj, råben, højrystet syngen, slagsmål og motorlarm ikke må finde sted. Men det omfattende regulativ siger også noget om, hvad reglerne er for leje af fast bådplads, her er noget om regler for camping, og så skal man iøvrigt huske, at hunden skal i snor, når man færdes med sin firbenede ven på havnen. Sidste sag på byrådets dagsorden, som havde med havnen at gøre, var en affaldsplan. Planen indeholder blandt andet tømning af bådenes affaldstanke. Efter hver sæson vil den samlede affaldsplan blive vurderet med henblik på ændringer.