Sæby Havn mangler plads til lystbåde

Udvidelser i Sæby og Aalbæk kan gavne sejlerturismen i Ny Frederikshavn

Et større område umiddelbart syd for den eksisterende havn er i Kommuneplanen udpeget som udvidelsesområde. Foto Carl Th. Poulsen

Et større område umiddelbart syd for den eksisterende havn er i Kommuneplanen udpeget som udvidelsesområde. Foto Carl Th. Poulsen

NY FREDERIKSHAVN: Der er plads til cirka 150 lystbåde i en udvidelse af havnen i Sæby i 2008. Sådan kan det gå, hvis planer, man har på havnen, realiseres uden forsinkelse. Så bygges der et ny lystbådebassin mod syd i forlængelse af den nuværende havn. Der er også god brug for ekstra bådepladser på havnen, for søgningen er stor, fortæller Sæby Kommunes planchef, Søren Vestergaard. Vestergaard er dog også hurtigt til at sætte en streg under, at der ikke er noget, som er afgjort omkring udvidelsen endnu. - Vi kan konstatere, at der i det budgetforslag for 2007, som Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn får forelagt på onsdag, er afsat 500.000 kroner til forundersøgelser på Sæby Havn, og det er vi naturligvis glade for. Men budgettet skal endelig godkendes, inden vi for alvor tør tro på, at beløbet bliver stående på budgettet, siger Søren Vestergaard. Sæby Havn er i øvrigt ikke den eneste i Ny Frederikshavn, som har brug for forundersøgelser forud for en udvidelse. Der er således i budgetforslaget også afsat en halv million kroner til forundersøgelser på Aalbæk Havn. Begge de to havne har brug for flere pladser til lystbåde - både fastliggende og til gæstesejlere, og planchef Søren Vestergaard, håber for så vidt, at det lykkes begge havne at få projekterne gennemført. Turist-tilbud - Ud over, at det vil gavne de to hver for sig, åbner det også for nye muligheder for de sejlende turister, siger Søren Vestergaard. - Jeg synes der er gode muligheder for det nordvendsysselske område at udvikle specielle ferietilbud til sejlende turister på baggrund af, at der vil være tre - fire attraktive lystbådehavne indenfor rimelig afstand af hinanden, siger han. - Vi ved, at lystbådehavnen i Skagen i meget søgt, og vel egentlig så meget, at det er med til også at give ekstra pres på havnene både Aalbæk og Sæby. - Hvis området kan tilbyde de sejlende turister gode havneforhold i både Skagen, Aalbæk og Sæby - og måske i Vesterø på Læsø, er det et rigtig godt område for et ferieophold i en eller to uger. Der er en overkommelig afstand mellem havnene, og det er masser af spændende oplevelser på land i umiddelbar nærhed af alle havnene. - Det kunne blive en slags nordjysk udgave af en sejlerferie i det sydfynske øhav, siger Søren Vestergaard. En udvidelse af Sæby Havn er endnu på idestadiet, også selv om udvidelsen er med i den nye Kommuneplan. - Vi skal, hvis den halve million er med det endelige budget, blandt andet have udarbejdet et skitseprojekt for en udvidelse, og vi skal have foretaget en VVM-screening og måske en egentlig VVM-undersøgelse for blandt andet at finde ud af, hvordan en udvidelse vil påvirke kystlinjen, siger Søren Vestergaard. Håbet i Sæby er, at man i løbet af 2007 kan får foretaget de nødvendige undersøgelser og få gennemført godkendelsesproceduren, så man kan gå i gang med selve anlægsarbejdet i 2008.