Lokalpolitik

Sæby Havns sjæl sikres

Lokalplan for havneområde i Sæby, der nogle steder er falmet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den to-etages fiskeeksportbygning skal bevares.

SÆBY:"Fruen fra havet" - kunstneren Marit Norheims markante kvindefigur - er skøn at skue for sejlere, der står ind gennem havneind-løbet i Sæby. Selve havnen rummer også fine indtryk til de mange tusinde turister, som besøger den. Men hist og her er skønheden falmet. Nu sætter en ny lokalplan rammer for, hvad der skal værnes om og fikses op for at bevare miljøet fra tidligere tiders fiskerihavn. Og hvad, der gerne må fjernes. Bevare og nyudvikle - Ideen er at bibeholde det, der har værdi, og nyudvikle områder, hvor der ikke er noget at bevare, siger formanden for plan- og miljøudvalget, John Christensen (V). Den gamle, røde værftsbygning ligger centralt på havnen og er i dårlig stand. Den står til nedrivning i lokalplanen. Udnyttelse af den attraktive placering til boliger har været på tale, men det besluttede plan- og miljøudvalget sidste år at forhindre i lokalplanen. Derimod må der gerne bygges butikker, restaurant og andre til havnerelaterede formål. Lokalplanen lægger samtidig op til, at en del af værftsgrunden omdannes til torveplads med henblik på også at trække kulturelle tiltag som koncerter og underholdning til havnen. Det gamle redningshus skal bevares. Det samme gælder den gamle fiskeeksportbygnin. Den nye lokalplan har været længe undervejs og forud er bl. a. gået to store offentlige møder. Resultatet er, at der på den nordlige del af havnen ikke må opføres boliger. Derimod bliver der åbnet for detailhandel i begrænset omfang. Lokalplanforslaget har bred politisk opbakning. Ole Rørbæk Jensen roste på byrådsmødet onsdag lokalplanen for at værne om et betydningsfuldt miljø og tilføjede: - Det var tæt ved at gå galt sidste gang. En påmindelse om den ophedede debat om bygmester Børge Juuls boligbyggeri på sydlige havnefront i 00'erne. Brian Pedersen (SF) glædede sig over, at værftsområdet friholdes for boliger, men ærgrede sig over, at det originale slæbested er blevet sløjfet.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk