Lokalpolitik

Sæby klar til eDdag

Der er penge at spare for kommunen ved at sende en del af brevene elektronisk

SÆBY:Regeringen har udpeget den 1. september til officiel eDag. Det er den dag, hvor alle landets offentlige forvaltninger skal kunne sende post til hinanden elektronisk i stedet for med almindeligt brev. Det er langt fra alle kommuner, der kan melde sig klar til den nationale eDag. Men Sæby kan. - Vi har haft en arbejdsgruppe nedsat på rådhuset. Den har arbejdet med at gøre kommunen klar til eDag. Blandt andet har vi skullet lave retningslinier for hvilken post, vi kan sende elektronisk. For eksempel må vi ikke sende såkaldt person-følsomme oplysninger via Internettet, fordi det ikke er sikkert nok. Men der er masser af dokumenter mellem forvaltningerne – og mellem Sæby Kommune og andre kommuner og offentlige instanser – hvor vi kan spare porto ved at sende det elektronisk, forklarer forvaltningschef Carsten Sand Nielsen, Sæby Kommune.. Arbejdsgruppen har lavet en lang liste over de typer dokumenter, der kan sendes elektronisk. Det kan for eksempel være åbne dagsordener og referater fra byrådsmøderne, lokalplaner, kommuneplaner, forskellige typer blanketter og så videre. Flere kan få e-post Når kommunen er klar til at håndtere den elektroniske post mellem de offentlige institutioner, betyder det også, at man kan sende elektronisk post ud til kommunens samarbejdsparter i det private erhvervsliv. - Flere af de virksomheder, vi samarbejder med, har allerede efterspurgt elektronisk post, fordi det også er nemmere for dem. Det kan være advokater, ingeniører, lægerne med flere. Efter 1. september kan vi også kommunikere med dem via e-mails, hvis de ønsker det - og hvis dokumenterne altså ikke indeholder følsomme oplysninger, forklarer IT-chef Morten Stouby, Sæby Kommune. Sæby Kommune har tilmeldt sig et eDags-projekt under Det Digitale Nordjylland. Projektet går ud på dels at hjælpe kommunerne med at blive klar til eDag, dels at samarbejde om at komme videre. Næste punkt er nemlig - også for Sæby Kommune - at indføre digital signatur. Det er en slags elektronisk underskrift, der dels gør, at man kan være sikker på afsenderens identitet, og dels at uvedkommende ikke kan læse posten. Med digital signatur vil kommunen også kunne sende følsomme oplysninger via Internettet. - Jeg tror, at vi allerede får endnu en eDag næste år, og den kommer til at handle om digital signatur. Så nu arbejder vi på forslag til, hvordan vi kan indføre digitale signatur i Sæby Kommune, fortæller Morten Stouby.