Sæby Museum kan fremvise et lille overskud

SÆBY:Sæby Museum har døjet meget med økonomien, og ved flere lejligeheder har museumsinspektør Bent Bang Larsen udtrykt bekymring for museets fremtid. Men årsregnskabet for 2003 viser, at museet har formået at få udgifter og indtægter til at balancere. Således kom museet ud af 2003 med et overskud 6.744 kroner mod et underskud på små 80.000 kroner året før. Det pæne resultatet er opnået, fordi museet har formået at hæve sine indtægter med over en halv mio. kroner til i alt fire mio. kroner. Det skyldes primært øgede tilskud fra stat, amt og kommune, men også entreindtægterne er steget.