Sæby

Sæby Ro- og Kajakklub er klar til bølgen blå

SÆBY: Lørdag eftermiddag var der standerhejsning hos Sæby Ro- og Kajakklub, hvor 50 nye og gamle medlemmer var mødt frem. Efter standeren var hejst, var der bådedåb. Skt. Johanneslogen "Den Gyldne Krone Til Ankeret" (Frederikshavn Frimurerloge) havde sponseret en toer-kajak, som kom til at hedde "Kronen". Umiddelbart efter at Peter Andersen fra logen havde døbt den, var to medlemmer ude at prøve den nye kajak, og på grund af den hårde vind, blev de i åen, hvilket var klogt, idet både medlemmer og båd tippede rundt efter ganske få tag. Båden er en særdeles hurtig model, men med lidt øvelse skal klubbens godt 100 medlemmer nok få glæde af den. Frederikshavn Malerforretning Aps døbte dernæst to dobbeltscullere, og også her var der straks medlemmer, der var på vandet - og heldigvis uden vandgang! Klubbens ny officielle navn er nu endelig blevet fremstillet i aluminium, hvilket blev afsløret til standerhejsningen: Sæby Ro- & Kajakklub, står der nu over porten. Medlemmerne har vinteren igennem gjort et stort stykke arbejde med at klargøre bådene, og man er nu klar til sæsonens instruktion. For kajak påbegyndes tre hold á 10 personer, og de to første er næsten fyldt op. Alt i alt tegner det til en god sæson for klubben - nu mangler medlemmerne bare en smule forår, inden der kommer gang i sejladsen for alvor. hof

Forsiden