Lokalpolitik

Sæby set med arkitekt-briller

Huse iregistreres inden nyt byggeri i centrum

fORHUSET Algade 4 er en del af det bymiljø, som alle gerne vil bevare. Huset er fra 1848 og fredet i klasse B. Det er i gårdmiljøet bag huset (billedet), at Børge Juul Kristensen vil opføre boliger til ældre. Foto: Peter Broen.

fORHUSET Algade 4 er en del af det bymiljø, som alle gerne vil bevare. Huset er fra 1848 og fredet i klasse B. Det er i gårdmiljøet bag huset (billedet), at Børge Juul Kristensen vil opføre boliger til ældre. Foto: Peter Broen.

Dronninglund-entreprenøren Børge Juul Kristensen står og tripper for at komme i gang med at bygge boliger til ældre midt i det gamle Sæby. Sidste år fik han en kold skulder af kommunen, som ikke syntes om hans projekt. Det vil indebær et voldsomt indgreb i miljøet i den gamle bydel med fremmedelementer som et højt trappetårn og udvendige svalegange i et meget koncentreret byggeri. Plan- og miljøudvalget besluttede at lægge projektet på is, indtil kommunen har udarbejdet en arkitektonisk og kulturhistorisk bedømmelse af bygninger og bymiljøer i gl. Sæby Kommune - en såkaldt SAVE-registering. Dengang fulgte der ikke penge med til registreringen, men nu kommer plan- og miljøudvalget alligevel Børge Juul i møde. Udvalget har besluttet at skyde SAVE-registrering i gang, i første omgang for karreen mellem Algade-Hans Gramsvej-Søndergade og Gasværksvej, hvor Børge Juul vil bygge. Derefter vil kommunen indlede drøftelser med Børge Juul om en tilpasning af projektet. Gl. Frederikshavn og gl. Skagen Kommune havde i modsætning til gl. Sæby udarbejdet SAVE-registreringer før kommunesammenlægningen.