EMNER

Sæby siger nej til samarbejde

Aftale på vej mellem kommunen og handelstandene i Frederikshavn og Skagen - Sæby ønsker ikke at deltage

Handelslivet i Sæby (billedet) går udmærket, og handelsstanden ønsker ikke et tæt samarbejde med konkurrenterne i Frederikshavn.arkivfoto: eva seider

Handelslivet i Sæby (billedet) går udmærket, og handelsstanden ønsker ikke et tæt samarbejde med konkurrenterne i Frederikshavn.arkivfoto: eva seider

FREDERIKSHAVN:Skal kommunen have et forpligtende samarbejde med de tre handelsstandsforeninger i Frederikshavn Sæby og Skagen? Netop det spørgsmål forsøger kommunens erhvervs- og direktionssekretariatet i disse dage at finde svaret på. Kommunen har i august holdt møder med hver af de tre handelsstandsforeninger - med blandet resultat. Konklusionen er, at foreningerne i Frederikshavn og Skagen ønsker et bredere samarbejde mellem de tre foreninger i fællesskab - og at de tre foreninger bør sikre en fælles aftale med kommunen. Handelsstandsforeningen i Sæby ønsker derimod ikke en aftale på de nærværende konditioner. Udgangspunktet i Sæby er en bestyrelses- og medlemsbeslutning der siger, at man ønsker at bevare sin fulde selvstændighed, såvel koordineringsmæssigt som økonomisk. Sæbys handelsliv anser Frederikshavn som sin største konkurrent, og derfor ønsker man ikke at indgå et samarbejde. Meget tyder dog på, at handelsstandsforeningerne i Frederikshavn og Skagen kører videre uden Sæby. De to foreninger har på eget initiativ lavet et udkast til en aftale med kommunen. Hovedpunkterne i aftaler er disse: { En koordinering af samarbejdet indbyrdes og om fælles ansigt udadtil samt en styrkelse af medlemmernes indtjenings- og forretningsgrundlag. { Foreningerne ønsker at blive inddraget i den kommunale planlægning på de områder, der har betydning for handelen. { Kommunen skal yde et driftstilskud til foreningerne. Sagen bliver drøftet i Erhvervs- og Turismeudvalget på onsdag.