Sæby skal være lettere at færdes i

SÆBY:I både Sæby Handelsstandsforening og Sæby Turistforening tygger man på, hvordan man skal komme videre med forslag fra en borger om tage initiativ til en række forbedringer, som efter forslagsstillerens opfattelse vil resultere i, "at borgere, handlende og turister vil befinde sig godt ved at færdes i Sæby og byens skønne omegn". Elmer Svendsen, Sæby, har skriftligt opfordret de to foreninger til at samarbejde på flere fronter til byens forskønnelse. Han opfordrer således de to foreninger til at arbejde for hele - med en kraftig understregning af hele - byens renholdelse af gader, veje og pladser. Ulovlig parkering Samtidig opfordrer Elmear Svendsen de to foreninger til at søge at påvirke Sæby Byråd til at genindføre parkeringskontrol for at bringe de mange ulovlige parkeringer i især Sæbys midtby til livs. - Det vil, mener han, bevirke, at byens bedste p-pladser ikke er besat hele dagen af de samme biler. Samtidig ønsker han, at forbudet mod lastbil-parkering i byområdet bliver håndhævet - og ligeledes at forbudet mod parkering på fortove - helt eller delvis - bliver håndhævet. - Denne form for ulovlig parkering er til stor gene for barnevogne, kørestole og rolator-brugere med flere, gør Elmer Svendsen opmærksom på. Vandstand skal hæves Han har samtidig sendt de to foreninger idéer "til højnelse af noget af det, Sæby tidligere havde som kendetegn og attraktion". Han peger bl.a. på, at der bør træffes foranstaltninger til at få hævet vandstanden i Sæby Å - først og fremmest i åens løb gennem Sæbygaard Skov. - Ved det tidligere savværk "Stampen" var der i sin tid et stemmeværk. Denne opstemning kunne eventuelt genetableres ved anlæg af en kampestensrække, mener Elmer Svendsen, der tilføjer: - Vandstanden i åen fra "Stampen" ned til Sæby Vandmølle synes heller ikke at være så høj som tidligere. Højere vandstand vil ikke alene tage sig pænt ud, men kunne måske, som det tidligere var tilfældet, måske resultere i turist-bådsejlads - som man kender det i Voerså - både i skoven og fra "Mølledammen" og op ad åen. Endelig peger Elmer Svendsen i sin opfordring til turistforeningen og handelsstandsforeningen på, at adgangsstierne til Sæbygaard Skov - bl.a. ved "Musefælden" og ved Rolykke - burde være i en langt bedre stand, end tilfældet er.