EMNER

Sæby søger andel i statsmidler til byfornyelse

SÆBY:Selvom Sæby Kommune sidste år ikke benyttede den ene mio. kr., den fik bevilget af Socialministeriet, og ikke på 2005-budgettet har afsat penge til byfornyelse, har Sæby Byråds økonomiudvalg besluttet også i år at søge andel i den statslige udgiftsramme til formålet. Økonomiudvalget traf beslutningen om at søge andel i pengene for at at have penge til formålet, hvis der pludselig kommer byfornyelsesprojekter på banen. De enkelte kommuner vil får andel i den samlede statslige udgiftsramme efter en fordelingsnøgle, der udarbejdes af Socialministeriet på grundlag af objektive kriterier, der afspejler kommunernes byfornyelsesbehov. Den ene mio. kr., Sæby Kommunen blev tildelt sidste år uden at udnytte, er gået tilbage til staten.