Sæby

Sæby-søstre er klar til at svinge øksen

Henriette og Anette Østergaard har slået sig sammen og har fået egen slagterbutik

Hen­ri­et­te (tv) og Anet­te Øs­ter­gaard har net­op over­ta­get slag­ter­bu­tik­ken på Suensonsvej i Fre­de­riks­havn, og de er i den grad klar til at gå i gang med ar­bej­det. 
foto: Lars pau­li

Hen­ri­et­te (tv) og Anet­te Øs­ter­gaard har net­op over­ta­get slag­ter­bu­tik­ken på Suensonsvej i Fre­de­riks­havn, og de er i den grad klar til at gå i gang med ar­bej­det. foto: Lars pau­li

FREDERIKSHAVN:Henriette og Anette er søstre og har et helt specielt sammenhold. Da de var unge arbejdede de sammen til for eksempel konfirmationer, hvor Anette serverede, mens Henriette jonglerede med gryderne i køkkenet. Senere fik de begge en uddannelse som butiksslagter, og for 10 år siden flyttede storesøster Anette til Sjælland. Men nu er hun tilbage. Søstrene Østergaard har nemlig igen fundet lykken i samarbejdet, og de har netop overtaget slagterbutikken på Suensonsvej i Frederikshavn. Dermed er en gammel drøm gået i opfyldelse for Anette og Henriette Østergaard, der har en helt klar rollefordeling i butikken.