Sæby vil bruge gift mod ukrudt

Fodboldbaner gror til og skal omlægges, hvis der ikke bruges gift

SÆBY:Det er god tone, at husejere klarer sig med skuffejernet og ikke bruge sprøjtegift i deres haver. Desuden har mange kommuner i en årrække hellere villet lade ukrudtet gro end bruge sprøjtegift. Men i Sæby har park- og vejvæsenet så svært ved at holde kommunens boldbaner fri for ukrudt, at man helt ekstraordinært har bedt teknisk udvalg om tilladelse til at sprøjte. - Vi har ikke brugt gift i efterhånden en del år, og det kan også ses mange steder. Det er blevet betydeligt sværere at holde kommunens områder pæne. Men generelt er jeg bestemt modstander af gift, der kan skade miljøet. Så hellere lidt mere ukrudt, siger Brian Pedersen (S) fra teknisk udvalg. Udvalget har ikke givet tilladelse til brug af gift endnu, for sagen blev taget af dagsordenen til afklaring af et par tekniske spørgsmål. Men Brian Pedersen vil ikke afvise, at kommunen vil genindføre brugen af gift - i første omgang dog kun i indeværende år. - Gift er noget skidt, ingen tvivl om det. Men det skal vejes op mod, hvad konsekvenserne er, hvis vi undlader at sprøjte, konstaterer han. Park- og vejvæsenet oplyser, at man har sværere og sværere ved at holde kommunens boldbaner fri for ukrudt. Som ugerne går, bliver der mere og mere ukrudt, mindre og mindre græs. Resultatet er, at banerne bliver ujævne og svære at spille fodbold på. Hvis man undlader at bruge gift, vil det derfor snart blive nødvendigt at omlægge græsset på kommunens boldbaner. Det er en bekostelig og tidskrævende affære, der også vil medføre en del praktiske problemer for de mange brugere af boldbanerne. Derfor vil park- og vejvæsenet gerne i gang med at sprøjte så hurtigt som muligt med preparatet Starane XL. Sagen ventes behandlet på næste møde i teknisk udvalg.