Sæby

Sæbyfiskene skal have fri passage ved vandmøllen

Sæby Vandmøller har ikke fået fornyet tilladelsen til at producere elektricitet af åens vand. I stedet har amtet bestemt, at der skal laves en passage, så havørreder og andre fisk frit kan vandre op i mølledammen og videre op i åen. Lystfiskerne har fået den afgørelse, de har arbejdet for i snart 20 år. Møllejeren kan anke afgørelsen, men han er mest stemt for at give op. - Det er hårdt i årevis at gå imod strømmen, og jeg har vist samlet papir nok i denne sag. Jeg bliver ikke yngre, og det er svært i længden at passe det gamle stemmeværk, erkender møllerejer Jens Agerbæk Jørgensen, der har fire uger til at klage over afgørelsen. Ingen skulle tro, at Sæby Vandmølle, byens mest maleriske bygning, i årtier har været en regulær kampplads, hvor myndigheder og lægfolk, interesseorganisationer og lokale på skift har smidt lovparagraffer og cirkulæremæssige spidsfindigheder i hovedet på hinanden, mens generation efter generation af havørreder er løbet ind i en bastant forhindring, når de ville på gydevandring i Sæby Å.