Sæbygaardskolen værner flot om miljøet

Tildelt Grønt Flag for sjette gang af Friluftsrådet for arbejdet med temaet "Miljørevision"

Skolevæsen 12. december 2004 05:00

SÆBY: På Sæbygaardskolen værnes der om miljøet i dagligdagen. For sjette gang har Friluftsrådet tildelt skolen Grønt Flag sammen med en lykønskning for at være en "grøn skole". Flaget tildeles for et år ad gangen. Denne gang for arbejdet på skolen med temaet "Miljørevision" i Grønt Flag-Grøn Skole-projektet. - Skolen har dokumenteret et omfattende arbejde, der dækker vand, energi, affald og naturen.Herudover har skolen taget initiativ til en grøn legeplads og cykelkampagne foruden opsætning af regnvandsbeholder og stærekasser, heddet det bl.a. i Friliftsrådets begrundelse for tildelingen. Overrækkelsen af det sjette grønne flag til Sæbygaardskolen blev markeret ved en samling for alle elever og lærere i storrummet. Her var der fællessang til musik leveret af lærere og elever fra skolen samt trompetspil ved Frank Hejlet, forældre til elever på skolen. Efter at borgmester FolmerHansen (V) havde overrakt skolen det grønne flag, samledes alle til flaghejsning i skolens grønnegård. Til et flot solonummer på trompet af Frank Hejslet gik det smukke grønne flag til tops på den grønne skole i Sæby Kommune. - Det er flot at få det grønne flag første gang, men en særlig præstation er det at blive ved, lyder det fra en tilfreds skoleinspektør Hanne Bjørnager. - Der er, tilføjer hun, god grund til at rose skolens miljøudvalg - med lærer Anne Bak Rasmussen i spidsen - og de øvrige lærere, der gennem alle årene engageret har arbejdet for sagen sammen med interesserede og aktive elever. Grønt Flag - Grøn Skole-projektet er den danske del i det internationale miljø-undervisningsprogram "Eco Schools". Foreløbig deltager 11.000 skoler i 28 lande - og flere er på vej. De deltagende lande er Belgien, Bulgarien, Chile, Cypern,Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien,Letland, Litauen,Malta, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland,Slovenien,Spanien,Sverige,Sydafrika, Tyskland og Tyrkiet. For at få mulighed for at blive tildelt Grøn Flag skal skolerne bl.a oprette et miljøråd og udarbejde en miljøhandlingsplan

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...