Skagen

Sæbys Lokalforening bliver til Sæby Lokaludvalg

SÆBY:Forud for dannelsen af den nye lokalforening under Kræftens Bekæmpelse, blev de hidtidige lokalforeninger nedlagt. Det blev en historisk dag i Kræftens Bekæmpelse blandt andet for Sæby lokalforening, som holdt ekstraordinær generalforsamling i Sognehuset i Frederikshavn. Generalforsamlingen blev den sidste i lokalforeningens efterhånden lange levetid, idet man i bestyrelsen i Sæby lokalforening har valgt at danne en fælles lokalforening med henholdsvis lokalforeningen i Frederikshavn og Skagen lokalkomite. Formand Emmy Jakobsen fremlagde lokalforeningens beretning, og der har atter været mange gode arrangementer med stor tilslutning. Det epokegørende skridt om nedlæggelse af lokalforeningen blev enstemmigt vedtaget og den nu afgående bestyrelse fortsætter som et lokaludvalg i Sæby. Som Emmy Jakobsen sagde i beretningen, er alle de afgående bestyrelsesmedlemmer i Sæby lokalforening ikke indstillet på, at påtage sig de nye politiske opgaver i den nye fælles lokalforening, men er indstillet på fortsat at videreføre arbejdet med de velkendte arrangementer og den årlige landsindsamling i det nye Sæby Lokaludvalg. Det betyder, at borgerne i Sæby gamle kommune ikke vil mærke den store forskel omkring de arrangementer, der altid har været på programmet. - Det eneste, der bliver ændret på, er vores navn. Vi vil fortsat beskæftige os med det frivillige arbejde med oplysning og inspiration til sund levevis. - Vi ønsker at inspirere til sund kost, mere motion og for eksempel at være med til at skabe røgfrit miljø. Vi vil gerne arrangere foredrag og lave aktiviteter, som er oplysende om kræftsygdomme og om forebyggelse, siger Emmy Jakobsen. Medlemmerne i Sæby lokaludvalg består nu af Emmy Jakobsen, Ditte Knudsen, Jytte Christensen, Elin Jakobsen, Bent Pedersen, Erik Nielsen og Bodil Larsen.