Lokalpolitik

Sæbys rolle i storkommunen

SÆBY:Drukner vi i den nye storkommune? Får vi overhovedet noget at skulle have sagt? Det er formentlig to af de mange spørgsmål, som mange stiller sig inden kommune-sammenlægningen. Derfor har Sæby Borgerforening taget initiativ til et stort borgermøde i Aktivitetscentret Algade 3 onsdag den 5. oktober. Her er alle velkommen til at møde op og stille spørgsmål til kommunaldirektør Claus Reimann Petersen,Sæby. Han vil orientere om, hvor langt man er fremme med sammenlægnings-forhandlingerne. Ligeledes vil han besvare spørgsmål fra deltagerne - med en understregning af, at intet spørgsmål er for lille eller stort til at blive besvaret. Mange af de spørgsmål, som befolkningen stiller omkring Sæbys fremtid, vil blive søgt belyst på mødet. Forhandlingerne mellem de nuværende Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner er nu så langt fremme, at Sæby Borgerforening finder tiden inde til at få besvaret nogle af de mange spørgsmål. Det gælder bl.a.: Beholder vi Sæby Rådhus? Hvor går vi hen med de mange spørgsmål, der dagligt besvares på rådhuset. Skal vi til Frederikshavn eller hvad? Hvad med f. eks. vores skoler, ældreforsorgen, idrætsforeningerne og andre interesseorganisationer? er også spørgsmål, Sæby Borgerforening håber vil blive besvaret. Det understreges, at alle er velkommen uanset medlemskab af borgerforeningen. Der er tale om et upolitisk møde.