Graviditet

Sædstrøm tørrer ud på grund af skattepligt

Danske sæddonorer risikerer fremover at tage flugten, fordi de nu skal betale skat af deres anstrengelser. Den advarsel kommer fra verdens største sædbank, århusianske Cryos, efter at indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har fastslået, at selskabet skal indberette honorarer til sæddonorer som skattepligtig B-indkomst. Cryos’ direktør, Ole Schou, henviser til, at i en spørgeskemaundersøgelse oplyste kun syv procent af sædbankens “kunder”, at de vil fortsætte i banken, hvis de ikke er sikret 100 procent anonymitet. - Det er jo synd og ærgerligt, da vi har et af verdens bedst fungerende donorkorps. I forvejen er det svært at tiltrække sæddonorer, og ofrene bliver de barnløse familier. Vi vil gerne betale skat, men sæddonorerne ønsker altså at være anonyme, siger Ole Schou. Af samme årsag er Cryos allerede ved at indstille sig på, at sædbanken går fattigere tider i møde. Selskabet er blandt andet allerede gået i gang med at omdanne sit distributionsselskab i USA til et såkaldt produktionsselskab, der fra 1. marts ventes at rykke ind i nye og større lokaler i New York med kabiner til sæddonorerne. Lars Løkke Rasmussen skriver i et svar til Folketingets sundhedsudvalg, at såvel det daværende Sundhedsministerium, Sundhedsstyrelsen samt Folketingets Ombudsmand har fastslået, at kravet om anonymitet i lov om kunstig befrugtning alene gælder for forholdet mellem donor, modtager, dennes ægtefælle/samlever og eventuelle børn, men ikke i forhold til skattemyndighederne. - SKAT hverken må, kan eller vil samkøre data i strid med dette anonymitetsprincip, skriver indenrigs- og sundhedsministeren som samtidig understreger, at SKATs medarbejdere har en skærpet tavshedspligt i medfør af skatteforvaltningsloven. Det kræves heller ikke, at sæddonorer skal registreres hos SKAT som donorer, men alene skal indberettes for honorarer på samme måde som al anden indkomst, der er omfattet af en automatisk indberetningspligt, forklarer Lars Løkke Rasmussen. Indenrigs- og sundhedsministeren afviser derfor en række forslag fra Cryos om, at selskabet får dispensation fra skattereglerne eller indberetningspligten - eller at sædbanken i stedet undlader at fradrage honorarer til sæddonorerne i dets regnskab. Man kan ikke “handle” med erhvervsdrivende selskabers ret til at trække driftsomkostningerne fra i deres regnskab, konstaterer Lars Løkke Rasmussen. Når sæddonorerne hidtil typisk har fået 250 skattefrie kroner per gang for at hjælpe et barnløst par, skyldes det, at Cryos indtil 2005 - uden hjemmel i skattekontrolloven - havde en “underhåndsaftale” med den daværende skattemyndighed i Århus Kommune. Aftalen betød, at de udbetalte honorarer ikke blev indberettet. I stedet blev de betragtet som en slags “transportgodtgørelse”. Men da told- og skatteregion Århus blev opmærksom på denne aftale, pålagde regionen Cryos at begynde at indberette honorarerne./ritzau/