Sækken tømmes når det passer dig

Hjørring Kommune forbereder nyt affaldssystem, der igen skal være mere fleksibelt og med mere genbrug.

Affaldssortering er på vej i Hjørring - men først fra 2013. Foto: Martin Damgård

Affaldssortering er på vej i Hjørring - men først fra 2013. Foto: Martin Damgård

Mange var utilfredse, da Hjørring Kommune afskaffede muligheden for at få tømt affaldssækken hver 14. dag i stedet for den ugentlige tømning. Det ramte især ældre, enlige og borgere på landet, der nu skulle betale ekstra for noget de ikke havde behov for. Men nu er kommunen på vej med et mere fleksibelt system, samtidig med at borgerne skal sortere mere af deres affald. - Det bliver formentlig med flere beholdere til fx. papir og emballage, fortæller formand for teknik og miljøudvalget, Jørgen Bing. Det bliver dog først i 2013, når affaldsafhentningen bliver sendt i udbud, at det nye system indføres. Men det bliver et større puslespil og derfor starter planlægningen allerede nu. Nemmere at administrere Tidligere lød vurderingen af en frit valg ordning ville blive for vanskelig at administrere og dermed var der risiko for for mange fejl. Men nu har de digitale styringsredskaber gjort det lettere, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver væsentlig dyrere for borgerne. Erfaringer fra andre kommune viser, at der stadig er et stort potentiale i at borgerne sorterer mere af deres affald. Der er betydelige miljø- og klimagevinster ved at indsamle de genanvendelige materialer, og gevinsten overstiger klart CO2-belastningen ved den øgede kørsel.