Lokalpolitik

Sælg landsdelen bedre

Åbent brev til amtsborgmester Orla Hav, viceamtsborgmester Niels Kr. Kirketerp og det øvrige amtsråd: I Nordjylland er vi selvfølgelig skuffede over, at vi ikke er blevet større, men vi skal måske også tage og vise lidt mandsmod og ikke mindst sælge Nordjylland bedre end vi gør for øjeblikket.

Det viser sig, at Vejles borgmester, som er SF'er, ved kontakt til Dansk Folkeparti har skaffet regionscentrer for Sydjylland og Fyn placeret i Vejle. Indtil vi få en ny regering - og så er det måske for sent - er vi nødt til at gøre meget mere end at rette de værste fejl, VK sammen med Dansk Folkeparti har begået i et ellers velfungerende kommunalsystem. Så hvis ikke nogle fornuftige Venstre-folk stemme imod eller undlader at stemme, bliver kommunalreformen vedtaget, måske med mindre justeringer. Derfor må ynken holde op, og vi må i stedet søge at overbevise vestjyderne om, hvor fortræffelig Nordjylland er og evt. invitere dem herop eller besøge dem, så vi kan få vendt den negative stemning til noget positivt, så de kan få syn for sagen. Måske kan vi ved at lytte til deres argumenter komme i dialog med dem og ændre den negative holdning til en Limfjordsregion, som jeg efterhånden synes er rimelig, når det ikke kan være anderledes Et gammelt ordsprog siger: "Får man ikke den, man elsker, må man elske den, man får". Så på med vanten og begynd at markedsføre Nordjylland positivt med alle dens fortræffeligheder.