Terrorisme

Sælg skidtet eller sæt dekoder på

Danmarks Radio er sandelig hurtigt ude med kommentarer til aktuelle begivenheder. I "Jersild på DR 2 7.9. får vi at vide, at de muslimske barnemordere ikke er forbrydere, men hæderlige folk, som bør tituleres helte og frihedskæmpere.

Skole- og hospitalsbombninger, sprængninger af passagerfly og små morsomme selvmordsknald hist og her bør ikke forskrække os, for det er Tjetjeniens kommende mus-limske statsmænd og ledere der står bag. Og 7. og 9. september følger DR's "Udefra" op med "Det store komplot". der fortæller, at 11.9.01 og 3000 myrdede amerikanere ikke er noget, vi skal tage for alvorligt. Vi er nemlig blevet vildledt af nogle konspirations-teorier, der forenkler verden og skaber muslimske fjendebilleder. Vores fordømmelse af terrorangrebet d. 11.9.01 er bar fantasi og utroværdig teoretisering, siger "Udefra". Men her er DR sent ude for allerede d. 21.10.01 fik vi i Berlingske Tidende venstrefløjens vurdering af bombeangrebet på New York og Washington. Forfatteren Henrik Dahl refererede fra et 68-topmøde med "det mest udsøgte selskab af kulturpersonligheder", der alle var ganske enige i deres fordømmelse af USA. 11.9.01 var ifølge personlighederne: "Et logisk og berettiget angreb, hvad man kunne forvente, retfærdig harme over USA's overgreb, udtryk for modstand imod globaliseringen, skyldtes fattigdommen i den 3. verden, det hele er Vestens skyld." Man sluttede af med et ønske om, at en kæmpemoské blev opført midt i København som en hyldest til de islamiske flykaprere. Henrik Dahl var dog ikke enig:"Helt ærligt, mine damer og herrer i den kulturelle elite. Er I rigtig kloge?" Det er de næppe, for 68-ideologien er en slags smitsom kogalskab, der startede på universiog spredte sig ud i samfundet. Danskerne betaler to mia. kr. om året til DR's propagandacentral, der støtter Islams erobringstogt mod Europa og forherliger den muslimske avantgardes terroraktioner. Skal vi blive ved med at betale tvangs-licens til dette skandaleforetagende? I et moderne informationssamfund er det en demokratisk ret for alle at blive informeret via radio og tv. I Danmark har man lagt en sær-skat på selve det at eje en radio eller et tv, og folk, der ikke kan betale, bliver hevet i retten og fradømt retten til at eje en radio eller et tv. Yderligere oplever danskerne det utrolige, at den tvangs-licens der opkræves udbetales til marxister, der har Danmarks nedæggelse på programmet. Folk der agiterer for Islams rettigheder i landet og for fortsat masseindvandring. Og folk for hvem selve be-grebet "danskhed" er en vederstyggelse. Danmarks Radios fortsatte eksistens som propagandamedium for folketingets venstre side bør bringes til ophør. Sælg skidtet eller sæt en dekoder på.