Sælger børnepasning til naboen

Hobro Kommune tilbyder Nørager Kommune at købe børnehavepladser i Døstrup

HOBRO:Hobro Kommune går nu over kommunegrænsen i et forsøg på at sælge noget af den overkapacitet, der fra sommerferien tegner sig i børnehaven i Døstrup. Nørager Kommune har fået tilbudt at købe nogle af pladserne, og formanden for børne- og kulturudvalget i Hobro, gårdejer Jan Hviid (V), venter en egentlig forhandling i den nærmeste fremtid. - I forvejen har vi et fint samarbejde med bl.a. Nørager Kommune på skoleområdet. Vi sender elever til Sortebakkeskolen, og Nørager sender elever til specialklassen på Søndre Skole. Der er intet i vejen for, at vi kan praktisere noget tilsvarende på børnepasningsområdet, siger Jan Hviid. Der er flere gode grunde til, at tilbuddet til Nørager Kommune lanceres netop nu. For det første er der i Nørager Kommune planer om at etablere en ny børnehave i Rørbæk, som er naboby til Døstrup. For det andet er der i børnehaven i Døstrup udsigt til ikke færre end 12 ledige pladser med virkning fra 1. juli. - Og da der i Døstrup er en kapacitet til 25 børn, vil den altså komme til at stå halvtom, hvis der ikke bliver tilført børn på den ene eller anden måde, konstaterer Jan Hviid. En tredje god grund til officielt at invitere Nørager til et samarbejde på børnepasningsområdet er den, at der med virkning fra årsskiftet træder en ny lov i kraft. Den giver faktisk forældrene frit valg over kommunegrænserne med hensyn til børnepasning. Forudsætningen er selvfølgelig, at der er plads i den institution, hvor forældrene ønsker deres barn indskrevet. - Jeg kan sagtens forestille mig, at mange forældre vil benytte sig den mulighed. Hvis man bor et eller andet sted i Nørager Kommune og har arbejde i Hobro - eller omvendt - kan det jo være meget praktisk, at man kan tage sit barn med til den by, hvor man arbejder, siger Jan Hviid. Udover de ledige børnehavepladser i Døstrup, er der kun enkelte ledige pladser i byens øvrige børnehaver. I løbet af efteråret ventes der dog fyldt op de fleste steder. - Men vi har jo altså også nednormeret med ialt 30 børn, og set i bagklogskabens ulideligt klare lys, burde vi nok ikke have gennemført udvidelsen af daginstitutionen Farvervænget. Men da den beslutning blev truffet, havde vi ikke de børnetal, vi kender i dag, siger Jan Hviid.