EMNER

Sælgere frygter nedslidte veje

Torben Duch Holmtorben.holm@nordjyske.dk NORDJYLLAND: Blandt landets sælgere - der er nogle af de flittigste brugere af vejnettet - vækker det bekymring, at der bliver sparet på vedligeholdelsen af landets veje. Senest kan formanden for de 28.000 medlemmer af Danske Sælgere, Jens Neustrup Simonsen, Aalborg, konstatere, at Nordjyllands Amt næste år vil spare 15 millioner kroner på vejene. - Der er et gigantisk efterslæb i vedligeholdelsen af det danske vejnet. I løbet af 13 år er trafikbelastningen vokset med en tredjedel. Over den samme periode er de samlede udgifter på uændret niveau, siger Jens Neustrup Simonsen. I gennemsnit kører en sælger årligt omkring 45.000 kilometer. - Der er et efterslæb på omkring 10 millarder kroner. Selvom kommunerne, når de overtager ansvaret for vejene, skulle bevilge 10 procent mere vil det tage over 30 år at indhente. Det er en tikkende bombe under de kommunale budgetter, siger Jens Neustrup Simonsen. Han peger på, at de veje som staten har ansvaret for, er af god standard, og derfor mener Jens Neustrup Simonsen, at vejområdet ville have det bedst i statslig regi: - Men kan kan også sige, at de større færdselsårer som hovedregel går på tværs af flere komuner, og måske ville opgaven ligge bedst i de ny regioner. Nu kan vi risikere, at ingen vil påtage sig et overordnet ansvar for en vejstrækning, fordi opgaven er fordelt på flere kommuner.