Sælgere tændt på akademisk indsigt

Muligheden for at få en akademisk overbygning på al deres praktiske viden har i høj grad tændt mange af medlemmerne i Danske Sælgere.

Således kommer omkring halvdelen af deltagerne på et nyt PRE mba-kursus hos Business Institute Aalborg fra Danske Sælgere, oplyser organisationens landsformand, Jens Neustrup Simonsen. PRE mba er en et-årig akademisk lederuddannelse, der tjener som forberedelse til den egentlige MBA (Master Business Administration). Ruster sælgerne Business Institute Aalborg indleder det første PRE mba-kursus 6. februar (uddannelsen blev omtalt her i avisen lørdag 10. januar), og da vil omkring 20 af kursisterne komme fra Danske Sælgeres skare. Baggrunden er ifølge Jens Neustrup Simonsen, at det tidligere har skortet på erhvervsrettede akademiske uddannelsesmuligheder for landets sælgere og merkonomuddannede: - I stedet har de måttet ty til de eksisterende diplomuddannelser. Men adgangen til en akademisk uddannelse vil kunne ruste danske sælgere til tidens øgede krav til effektivitet, brug af e-handel og international handel, siger Jens Neustrup Simonsen. Han oplyser, at hovedparten af Danske Sælgeres 28.000 medlemmer er håndværks-, butiks- eller handelsuddannet. Men der er en klar tendens til, at flere og flere sælgere får en længere uddannelse: - I dag har hver femte sælger således en kortere eller længere videregående uddannelse, og nu får de en yderligere mulighed for at videreuddanne sig, så de kan bestride topposter og kan leve op til kravene om faglig ballast i dansk erhvervsliv, påpeger Jens Neustrup Simonsen. Mange motiverede Sælgerne stiftede første gang bekendtskab med PRE mba-uddannelsen i en artikel i Danske Sælgeres fagblad mellem jul og nytår. Siden har knap 20 af organisationens medlemmer tilmeldt sig det første kursusforløb hos Business Institute. - Det skal tages i betragtning, at uddannelsen koster 40.000 kr. og at de fleste skal have godkendelse fra nærmeste chef, så tilmeldingen er allerede imponerende flot, fastslår Jens Neustrup Simonsen. Han tilføjer, at endnu flere er motiverede for uddannelsen, men har behov for planlægning på lidt længere sigt og derfor vil tilmelde sig næste hold i august. Deltagerne kommer fra it-branchen, spedition, handel, industri, selvstændige firmaer såvel som fra større virksomheder. Titlerne er key account sælgere, konsulentchefer, salgschefer, afdelingsledere, salgs & marketingschefer, personalechef, supply chain direktør og mange andre.