Alternativ energi

Sænk ambition

EU:Hvad var det dog, der skete i Rom i december? Nu havde EU-konventet bakset et forslag til en forfatningstraktat sammen, og så tillader en italiensk EU-formand sig meddele, at det hele ikke kan blive til noget - i hvert fald ikke i denne omgang. Skylden blev samtidig lagt på Polen, der holdt på sin ret, som den var accepteret i forbindelse med optagelsesforhandlingeme. Frankrig og Tyskland fik også deres del af ansvaret. Var det nu hele årsagen? For mig at se - nej. Ambitionsniveauet har elementært set været for højt, når fommanden for Den Danske Europabevægelse kan få sig til at skrive, at EU er og skal være en Europæisk Superstat. Her er det netop, at problememe tåmer sig op. Mange af os har deltaget i det europæiske arbejde lige siden 1972. Vi har gort det ud fra ønsket om at Europa skal være og blive mere fredeligt, men vi har aldrig haft noget ønske om, at nedlægge hverken den danske, franske, tyske eller for den sags skyld den polske stat eller at gøre Europas stater til delstater i Europas Forende Stater. Det kolliderer vi med føderalistemes tankegang. Det er dem, der vil have en europæisk forbundsstat. Heldigvis ligger det sådan, at oplægget til Forfatningstraktaten giver mere magt til Det Europæiske Råd, som er medlemsstatemes styrende organ. Det kan Kommissionen og føderalisteme ikke ret godt lide Desværre er der en hel del knaster i forfatningsoplægget. Blandt de ikke fordøjelige findes en paragraf om, at europæisk ret står over nationalstatemes ret. Det skulle være blevet indført i 1964, men har ikke været indeholdt i nogen traktat siden Damnark blev medlem. Nu stod det pludselig i Forfatningstraktat teksten. Det gjorde selv medlemmer af den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe indsigelser imod. Virkelig dårligt er det også, at atomkraftens fortrinsstilling, som den er indskrevet i Euratom-teksten ikke er ændret. Det betyder på godt dansk, at atomkraften nyder fortrinsret overfor alle andre energikilder Det går ikke Vi må have den fortrinsstilling væk. Mon ikke teknikken og alternative energikilder bedre og mindre farligt kan løse vore energiudfordringer? Derfor: Hvad end Verden siger, var det slet ikke så dårligt, at den forfatningstraktat ikke blev til noget i sin nuværende udformning og egentlig helst blev ændret til at være en regulær traktat, som de foregående traktater har været. At der skal ske noget ligger klart, men hvad? Og hvor ambitiøst?