Sænk ikke pensionsloft

Regeringens planer om at sænke loftet for fradrag på indbetaling til ratepension fra 100.000 kroner til 50.000 kroner vil ramme især selvstændige og højtuddannede

Selvstændige erhvervsdrivende har varierende indkomst fra år til år og dermed også svingende indbetalinger på deres pension. Med det nye loft bliver det endnu sværere for de selvstændige og iværksætterne at spare op. Danskere med en lang videregående uddannelse, der kommer sent ud på arbejdsmarkedet, bliver også ramt af loftet, fordi de kommer senere i gang med at spare op. I modsætning til håndværkeren, der tjener penge i ca. 45 år, skal den højtuddannede nå at tjene mange penge og indbetale til pension over en kortere periode. Problemet kunne løses ved at afskaffe topskatten. Pointen med at indbetale på en ratepension er jo bl.a. at undgå at komme til at betale for meget topskat i de gode indkomstår. Hvis man afskaffede topskatten helt - det koster i øvrigt ikke alverden, og det gavner både arbejdsudbuddet og væksten - ville fradragslofterne ved pensionsopsparing slet ikke være nødvendige. Det lavere pensionsloft er en farlig glidebane, der skaber usikkerhed omkring danskernes pensionsopsparing. Først ville regeringen sænke loftet på pensionsindbetalinger fra 100.000 kr. til 55.000 kroner. Så skiftede regeringen mening til 50.000 kroner. Hvad mon loftet bliver sænket til næste gang? At regeringen sænker loftet, hver gang der mangler penge i statskassen, er undergravende for pensionssystemet og er et indgreb i danskernes ret til selv at bestemme, hvor meget og hvordan de vil spare op til pension.