Sænk kvotienter

Hvordan i alverden forestiller uddannelsesministeren sig, at man bliver bedre til at læse af at tage en test? Boglige færdigheder styrkes gennem undervisning. Ikke gennem at udstille, hvor dårlige de svage elever er. Der er da ikke noget mere demotiverende end at dumpe prøve efter prøve. Man skulle hellere sænke klassekvotienterne og sætte massivt ind på efteruddannelse af lærerne, så de bliver bedre til at håndtere de svage elever og har tiden til det. Tina Skjærbæk Søeborg stud. mag., medlem af Enhedslisten, Andreas Bjørns Gade 4 1.tv., København K. tina.soeboerg@ft.dk