Sænk momsen

Ved at sænke momsen fra de nuværende 25 pct., der obligatorisk tillægges praktisk taget alle varekøb og tjenesteydelser i det danske samfund, til en mere moderat sats som f.eks 15 pct., vil man kunne skabe en "større forbrugsfest ", som folketinget efterlyser i det danske samfund. En nedsættelse af momstaksten vil betyde flere i arbejde, styrkelse af de danske arbejdspladser ved en større afsætning samt minimering af den store prisforskel mellem "hvidt" og "sort" arbejde. Ovenstående vil betyde færre udgifter til det offentlige til eks. dagpenge. Regeringen fjerner tilskud på tilskud; sidst er der i debatten nu tale om at fjerne tilskuddet til privat rengøring (hjemmeserviceordningen). Dette betyder, at mange ikke længere har råd til at betale for at få gjort rent af et firma på legal vis. De medarbejdere der som konsekvens heraf mister deres job (og det er i mange tilfælde uuddannede med ringe udsigt til at få et andet job), kan man jo så selvfølgelig hyre billigere ved at betale "sort" for at få gjort rent? Sænk momsen – styrk vores velfærdssamfund, og lad det danske folk få mere ud af deres surt tjente netto-krone. Den indtægt staten vil miste på baggrund af en momsnedsættelse vil den helt sikkert få igen i form af indkomstskatter, øget forbrug og færre midler til overførselsindkomster. Per Vestergaard Nøvlingvej 94, Gistrup