Lokalpolitik

Sær form for samarbejde

PESTICID-SAGEN:I nytårstalen på byrådets møde den 19. januar appellerede borgmesteren til et bredt samarbejde i Nibe byråd. Den socialdemokratiske byrådsgruppe er altid parat til et reelt samarbejde. Men det er svært at tro på oprigtigheden i borgmesterens tale, når vi gentagne gange oplever magtdemonstration fra borgmesteren og Venstres side. Vi så det i sagen om boldklubbens hus, hvor Venstre ikke var store nok til at respektere en lovlig politisk flertalsbeslutning. Vi så det i sagen om Skomagergade 3, hvor borgmesteren gik ind og kortsluttede en sag i teknisk udvalg. På sidste byrådsmøde var det heller ikke samarbejdsviljen, der var fremherskende, da sagen om pesticider på kommunal jord blev behandlet. Et flertal i teknisk udvalg besluttede i efteråret 2001 at ville overholde aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om, at der fra 01.01.03 ikke mere udspredes pesticider på kommunal jord. På den baggrund blev der i lejekontrakterne i § 4 indføjet "Rådighedsindskrænkninger": "Til beskyttelse af natur og miljø ønskes det, at der fra 1. januar 2003 ikke må bruges kemiske bekæmpelsesmidler. Dette forhold samt lejebetingelser og lejepris genforhandles igen før nævnte dato". Undertegnede og stadsingeniøren indkaldte derfor til forhandling med de berørte lejere. Det viste sig, at det kun var 1. viceborgmesterens virksomhed, der ikke ønskede at overholde den kontrakt, man havde indgået med Nibe Kommune i efteråret 2001. Venstre i teknisk udvalg ønskede derfor sagen taget op igen, og Venstre-flertallet i Nibe Byråd har nu besluttet, at man ikke vil overholde aftalen mellem Regeringen og kommunernes egen organisation KL. Der må derfor fortsat udspredes pesticider på kommunal ejet jord i Nibe Kommune, dog blev der på falderebet indføjet, at arealer med særlig drikkevands-interesser er undtaget. Et er at Venstre styret på den måde underløber mit arbejde som formand for Teknik og Miljø, men det er endnu mere pinligt, at kommunens borgere ikke mere kan stole på skriftlige kontrakter og aftaler med Nibe Kommune.