EMNER

Sær kritik

TOBAK:22.5. påstår Socialdemokraterne og EL, at kampen imod de afhængighedsskabende stoffer i tobakken er gået op i røg. Det skyldes, at SF og de Radikale har indgået en aftale med regeringen, der indeholder en køreplan for fjernelse af disse, og derfor ikke vil stemme for deres ændringsforslag ved anden behandlingen i Folketinget, som angiveligt skulle fjerne seks navngivne stoffer. Grunden til at vi har valgt at stemme nej til dette forslag er, at disse stoffer er omfattet af aftalen med regeringen, eftersom de er med i den forundersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet, og som aftalen hviler på. Derfor vil vedtagelsen af dette forslag være en begrænsning af indsatsen, for det kan jo let vise sig i det forsatte undersøgelsesarbejde, som er en del af køreplanen, at der er flere farlige stoffer, som vi skal have reguleret brugen af for at undgå, at det skal være så svært at kvitte tobakken. Kritikken fra SD og EL er underlig, for der gives ingen enkelte løsninger, hvis man skal regulere tobaksproduktionen, da denne både er underlagt dansk og EU-lovgivning. Derfor arbejder vi i vores aftale både med et nationalt- og et Europæisk spor. Samtidig med at vi har sikret os fortsatte undersøgelser, der skal sikre den faglige vurdering, så vi står stærkt både i forhold til tobaksindustrien og EU-Kommissionen. Derudover har vi fået sat klare tidsfrister for undersøgelsesarbejdet og sikret en klar tilkendegivelse fra Sundhedsministeren om, at han er indstillet på enten at fremsætte lovforslag eller udstede bekendtgørelser, så vi kan komme de skadelige stoffer til livs.