Sindal

Særeftersyn

I august 2001 gennemførte Vejdirektoratet et særeftesyn af 32 broer i Sindal Kommune, og vejbroen på Elme Alle over Uggerby Å var en af fem broer med et snarligt behov for reparation eller udskilftning. Rapporten for broen på Elme Alle sagde at: Såvel bropladen som de bærende betonbjælker fremstod med skader i form af afskallet betondæklag. Skaderne på bjælkerne betegnes som relativt fremskredne. Betonen i bropladen er desuden frostskadet og og i en meget dårligt tilstand. Vandgennemsivning er årsag til frostskaderne, som har kunnet opstå, fordi betonen er af porøs karakter samtidig med, at broen er opført uden fugtisolering. Vejdirektoratet angav to mulige strategier. Enten en reparation i 2002 eller en overvågning af broen og udskiftning af broen senest i 2006, hvilket direktoratet skønnede vil koste mellem godt 900.000 kr. og knap 1,2 mio. kr.