Lokalpolitik

Særegen aftale underskrevet

HJØRRING: I går eftermiddag kunne repræsentanter fra Hjørring Kommune, Sygehus Vendsyssel Hjørring, Hjørring Politi samt HMAK, Hærens Materielkommando, underskrive en noget særegen aftale. En aftale, der må betegnes som nytænkende og banebrydende indenfor de offentlige erhverv. I byrådssalen på det gamle rådhus kunne borgmester Bent Brown (S) skrive under på vegne af Kommunen, mens de øvrige underskrivere var sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard, politimester Poul Nørgaard samt oberst Niels Bundsgaard. Dermed er vejen banet til det, der officielt hedder ”Aftale om personalerotation- og udveksling blandt de samarbejdende offentlige myndigheder i Hjørring”. Lidt mere konkret betyder den nye aftale, at f.eks. en lagermedarbejder ansat på HMAk i en periode kan bytte job med en lignende medarbejder på Sygehus Vendsyssel. Eller at en jurist ansat ved Hjørring Politi kan undersøge et lignende job hos Hjørring Kommune. Og det er faktisk en god idé. Naturligvis kan f.eks. en kampvognsmekaniker hos HMAK ikke lige pludselig arbejde i to uger som portør på sygehuset, for der skal være fællestræk ved udvekslingerne, som en arbejdsgruppe nøje følger og evaluerer. Og her er udvekslingsperioderne svingende fra bare en uge til længere tid, hvor 10 uger indtil videre er sat som maksimum for rotationsordningerne. Men umiddelbart er aftalen skrevet under, for at ”skabe baggrund for en styrkelse og udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer”, som det hedder i den nu underskrevne aftale. Det handler altså om at en ansat på én offentlig virksomhed, uanset om den er i kommunalt, statsligt eller amtsligt regi, kan bibringe såvel virksomheden som medarbejderen forståelse og indsigt i andre myndigheders opgaver og dagligdag. Umiddelbart er der ikke nogen bestemt personalegruppe, der kan komme ind under ordningen. Men som oplagte kandidater er der f.eks. kontorfunktionærer, informationsmedarbejdere og lager- og depotmedarbejdere. Og så er der intet krav om, at der skal ske en udveksling, så to ansatte bytter job i en periode. Eksempelvis kan en social- og sundhedsassistent ansat ved Hjørring Kommune sagtens komme i jobrotation på Sygehus Vendsyssel, selv om en medarbejder derfra ikke på tilsvarende vis arbejder hos Hjørring Kommune. Og så bliver der heller ikke nogen problemer med lønnen i perioderne med jobrotation, for man bevarer sin ansættelsesmæssige tilknytning til den arbejdsplads, hvor man er ansat. Blot er det en yderligere kvalifikation for den enkelte medarbejder, når vedkommende kommer tilbage til det ”gamle” arbejde igen. - Vi vinder erfaringer på det her - ikke bare hos ledelserne men også medarbejderne får udvidet deres personlige kompetencer, kunne oberst Niels Bundsgaard sige i går før underskrivelsen. Og borgmester Bent Brown kunne bidrage med: - Med aftalen sikrer vi de ansatte, at de til enhver tid er kvalificerede til at søge nye udfordringer. For som offentlige arbejdsgivere skal vi bidrage til de størst mulige ressourcer for de ansatte.