Lokalpolitik

Særegen lokalplan-behandling

LOKALPLAN:Skal engang vedtagne lokalplaner respekteres? I Hals Kommune tilsyneladende efter kommunalpolitikernes forgodtbefindende. Der har i dagspressen været en del skriveri om etablering af en ny erhvervsvirksomhed, der i V.Hassing planlægger at overskride bestemmelserne i den eksisterende lokalplan ved at bygge et høj-frostlager. På et møde med naboerne gav kommunalpolitikerne udtryk for, at de ønskede at ændre lokalplanen, så virksomhedens ønsker kan tilgodeses. Allerede her gjorde naboerne indsigelse. Selveste borgmesterens reaktion på nabomodstanden ønskes ikke refereret her, - blot kan udtrykkes, at den forekom udemokratisk. På et efterfølgende møde forhandlede en nabogruppe med bygherren, og senere kom der et konstruktivt og tilsyneladende spiseligt forslag på bordet. Men kommunalpolitikerne og/eller bygherren så det åbenbart overhørigt. På trods af nabo-indsigelser udsendte teknisk udvalg herefter ændringsforslag til den eksisterende lokalplan for at tilgodese erhvervsvirksomhedens ønsker - men bestemt ikke naboernes. Nu er det så, at det begynder at blive rigtig udemokratisk efter brokrøvenes mening -- ja, undskyld udtrykket, men en medborger/kommunalpolitiker har anvendt denne vending om nabogruppen. Den ændrede lokalplan blev sendt til høring med sidste frist for aflevering af indsigelser 04.09.03. Med stor undren konstaterer man så, at udgravning til byggeriet indledes allerede før, at indsigelsesfristen er udløbet. Det, som heller ikke har været så elegant, er de personlige angreb, der har været. Den, som måtte udtale sig som privatperson om lokalplaner i sit eget område, kan på ingen måde klandres for dette eller gives mundkurv på - uanset hvilket job man tidligere har haft eller bestrider i dag. Alle i lokalområdet ved vist, hvem jeg her hentyder til. En indsendt klage til naturklagestyrelse er endnu ikke afgjort. Svaret er foreløbigt blot, at klagen ikke har opsættende virkning. Nabogruppen forventer fortsat, at kommunalpolitikerne tager indsigelserne til til efterretning.