EMNER

Særlige regler for borgerlige ministre

SLØSERI:I forbindelse med den konservative familieminister Henriette Kjærs nylige (tvungne?) afgang nævnte radio og tv en række eksempler på ministre, som tidligere måtte gå af pga. forskellige sager. Men Anders Fogh Rasmussen blev ikke nævnt, skønt han i 1992 måtte forlade sin skatteministerpost, fordi han havde løjet overfor Folketinget. En professor i jura gav i DR1 denne forklaring på, at Henriette Kjær måtte gå af pga. slør i hendes private økonomi: Vi har en statsminister, der ikke synes om sløseri. Jamen undskyld hr. professor - var Anders Foghs vildledning af Folketinget da ikke udtryk for et - endda temmelig groft - sløseri? Henriette Kjær fik i øvrigt på et tidspunkt uretmæssigt 50.000 kr. udbetalt for at bo i provinsen, skønt hun boede i København. Også Lene Espersen fik uretmæssigt et sådant tillæg udbetalt - hvad der som bekendt ikke har hindret, at hun nu er justitsminister. Det blev imidlertid heller ikke nævnt af tv - eller radioaviserne. Mon Poul Nyrup kunne være blevet statsminister, hvis han havde løjet overfor Folketinget? Mon Frank Jensen kunne være blevet justitsminister, hvis han havde fået et særligt tillæg for at bo i provinsen, skønt han boede i hovedstaden? - Naturligvis ikke. Men for både Fogh, Espersen og Kjær har deres sager altså ikke været nogen hindring for deres politiske karrierer. Der gælder tydeligvis helt andre regler for de borgerlige politikere end for de socialdemokratiske.

Forsiden