Dyr

Særstatus koster job

40-50 arbejdspladser og omsætning for mange millioner kroner går i øjeblikket tabt i muslingeindustrien, fordi Limfjorden har fået status som et område, der er fri for parasitterne Marteilia og Bonamia, som angriber østers.

Muslingeindustrien lider i disse år hårdt under mangel på råvarer.Arkivfoto: Per Kolind

Muslingeindustrien lider i disse år hårdt under mangel på råvarer.Arkivfoto: Per Kolind

NORDJYLLAND:På grund af denne status har de tre muslingeforarbejdningsfabrikker, der har til ved Limfjorden, forbud mod at modtage blåmuslinger fra områder, der ikke er erklæret sygdomsfri. Da muslingefiskeriet i Limfjorden samtidig er halveret i forhold til tidligere, kører fabrikkerne på stærkt nedsat kraft. - Førhen blev det afhjulpet med muslinger fra det østlige Danmark, men det må vi ikke mere, siger direktør for Vilsund Muslinge industri A/S, Søren T. Mattesen, som betegner situationen som absurd, da de pågældende parasitter ikke findes i danske farvande, men først optræder syd for Bretagne. - Teoretisk risiko - Så risikoen for at indføre parasitterne fra dansk farvand er rent teoretisk, siger Søren T. Mattesen. På virksomheden i Nykøbing producerer man i dag blot det halve i forhold til tidligere, og det til trods for, at virksomheden modtager de muslinger, der tidligere blev landet på Dan Shellfish's anlæg i Aggersund. Sidstnævnte sted er arbejdet helt indstillet som følge af mangel på muslinger. For Vilsund Muslinge Industri medvirkede situationen til et underskud på otte millioner kroner i seneste regnskabsår. En ophævelse af Limfjordens særstatus og deraf følgende import af muslinger vil efter Søren T. mattesens vurdering indebære 40-50 ekstra arbejdspladser på de tre fabrikker samt mange millioner kroners omsætning. Problem for østkyst-fiskere - Dertil kommer, at de seks både, der i dag fisker på Jyllands østkyst, i øjeblikket har en tysk fabrik som eneste aftager. Konsekvensen er, at de langt fra kan fiske den mængde, de har kapacitet til, siger han. Limfjorden fik sin nuværende status efter anmodning fra Dansk Skaldyr Opdræt, som ønskede en beskyttelse mod parasitter i forbindelse med forsøg på produktion af østersyngel. - På Limfjordsvirksomhederne blev vi ikke informeret om konsekvenserne. Var vi blevet det, havde vi protesteret, siger Søren T. Mattesen på vegne af de tre virksomheder, der udover de to nævnte omfatter Limfjordskompagniet. Sammen har de flere gange henvendt sig til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at få ophævet Limfjordens særstatus. Senest i et brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen, hvor muslingefabrikkerne påpeger, at der fra Dansk Skaldyr Opdræts side ingen indvendinger er imod at fjerne fjordens særstatus.