EMNER

Sært demokrati

Forhandlinger i et demokratisk samfund har jeg altid opfattet som en dialog mellem to jævnbyrdige parter - i et forum, hvor meninger brydes - hvor der lyttes, argumenteres for til slut at enes om et kompromis, hvor begge parters meninger afspejles i det endelige resultat!

Ovenstående definition vil nogle trænede politikere sikkert være lodret uenige med mig i! Det er det indtryk, som vi opposition til VKO-flertallet har! Skiftende Venstre-statsministre og Venstre-ministre har siden Fogh og Kjærsgaards såkaldte systemskifte i 2001 praktiseret en ganske besynderlig form for demokratisk – eller mangel på samme – forhandlingsproces. Denne nyopfundne Venstre-forhandlingsproces går i al sin enkelthed ud på, at facit for forhandlingen er givet på forhånd, og at man så tilretter facit hen ad vejen, så man når det oprindeligt fastsatte facit til slut. Jeg vil nævne et par eksempler på denne specielle form for partiet Venstres opfattelse af den demokratiske forhandlingsproces: Lovforslag om etableringen af nationalt testcenter for store vindmøller i Fredsskoven i Østerild Klitplantage, som daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) og siden nuværende miljøminister Karen Ellemann (V) forkludrede rent demokratisk. Samtlige forhandlinger om de kommunale budgetter med KL, og sidst men ikke mindst Lars Løkkes og Tina Nedergaards kuldsejlede projekt” 360 graders vending af Folkets skole”, hvor Danmarks Lærerforening blev forvist adgang til forhandlingerne, fordi de ikke blot ville skrive under på slutdokumentet inden en forudgående demokratisk dialog om indholdet i aftalen! Hvis det ikke er vellykkede politiske resultater, regeringspartiet Venstre og dets ministre gennem de forgangne ni års skal måles - og ved det kommende valg bortdømmes – på, må det nødvendigvis være deres evner til at holde politiske skåltaler fyldt med ufinansierede visioner og falske valgløfter. Danmark får forhåbentlig efter næste valg en regering, der med hjælp fra alle partier vil bringe det danske velfærdssamfund på det demokratiske spor efter ni år med demokratisk underskud!

Forsiden