Sæt behandlingstiden ned

Det kan koste 100.000 kr. at få lavet en VVM-undersøgelse samt en ventetid på to-fire år alt efter landsdel.

I den tid ved man ikke, om pengene er spildte, men det værste er, at man ikke aner, om man får lov at udvikle sin virksomhed eller ej. Det er helt urimelige vilkår. Det projekt (udvidelse/forbedring af bedriften), man sender ind til VVM, risikerer simpelthen at blive forældet, fordi udviklingen går lynhurtig, ikke mindst i landbruget. Derfor må og skal behandlingstiden ned, hvilket regeringen også har sagt. Er de nye kommuner i stand til dette? Det vil vise sig, men det kan i hvert fald ikke være rimeligt, at de nu verserende sager skal startes forfra. Der er en stigning i antallet af landbrug, som søger en VVM-godkendelse, hvilket er logisk, da det er fornuftigt at søge i god tid med den ventetid, der er i øjeblikket. Der udover betyder reglerne, at selv meget små ændringer i produktionen kan medføre, at der - modsat før i tiden - skal laves en VVM-godkendelse. Også det øger antallet af VVM-ansøgninger. Antallet af bedrifter, der har landbrug som hovederhverv, styrtdykker, som det har gjort i de sidste mange år. Det betyder, at dem, der bliver tilbage, bliver større eller får flere gårde. Men det betyder jo ikke, at der bliver flere husdyr. I øjeblikket er det status quo. Ved nybyggeri/udvidelse er der tale om en modernisering af virksomheden. Dette giver eksempelvis ved udvidelse af et so-hold, mulighed for at skabe et langt bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Dvs. bedre indretning af staldene, forbedret indeklima, sparede arbejdsgange og bedre plads til dyrene. Det kan også medføre et endnu bedre nabo-forhold, da nye stalde lugter mindre, og der er mulighed for en mere moderne miljøstyring. Få gang i VVM-erne, så får vi et landbrug i udvikling, med endnu bedre forhold for miljøet, for arbejdsmiljøet, for naboer til landbrug, for dyrene og for landmændene. Tænk udvikling og få fart i VVM godkendelserne.