Sæt billetprisen ned

KOLLEKTIV TRAFIK: Det er positivt, at der tilsyneladede er flertal i Aalborg byråd for at gennemføre en række forbedringer af den kollektive trafik. Det er, som det er fremgået af de mange klager, hårdt tiltrængt. Til gengæld er det bekymrende,at nogen tilsyneladende tror, at dette kan ske uden at der bevilliges flere penge til den kollektive trafik. Sandheden er jo, at det forslag til buget, som Magistraten har udarbejdet vil føre til massive forringelser i den kollektive trafik. Det fremgår af bilagsbindet til budgetforslaget. Her hedder det på side 63. "Der er reduceret med 13.700 køreplanstimer i kørslen fra 1.1.2005 svarende til 6,3 millioner kroner. Planlægningen af denne reduktion er ikke foretaget. Der kan peges på f.eks.halvdelen af metrobus 5, hele metrobus 6 samt Servicebus S4 i Svenstrup... Reduktionen indebærer et radikalt brud i forhold til den kollektive trafikplan." Dette understreger, at der akut er behov for at tilføre den kollektive trafik mindst 10 millioner kroner, hvis de gode elementer i trafikplanen skal bevares, og hvis der skal rettes op på de mest åbenlyse mangler. Det understreger også, at problemerne ikke kan løses ved omlægninger af ruterne, som ledende socialdemokrater har været inde på. Konsekvenserne af forringelser og de massive stigninger i taksterne, som også truer, vil være fuldstædig ødelæggende for den kollektive trafik, og være en katastrofe for de mennesker, som er afhængige af denne. Udover de nødvendige investeringer i at forbedre den kollektive trafik i Aalborg, bør Aalborg kommune også afsætte midler til en investering i nedsatte takster og muligheden for gratis bustransport i Aalborg Kommune i en måned. Denne investering vil uden tvivl tjene sig selv ind i form af øgede indtægter, mindre biltrafik og et heraf følgende bedre miljø i Aalborg