Lokalpolitik

Sæt dit præg på fremtiden

Rebild inviterer til borgermøde om kommunens udvikling

REBILD:I aften lægger Stubhuset i Støvring lokaler til en debat mellem borgere og politikere om udviklingsmulighederne for fremtidens Rebild Kommune. Politikerne har offentliggjort deres tanker om fremtiden i det, der går under den mindre sexede titel: Planstrategi & Lokal Agenda 21. - Det er et redskab, der har været længe undervejs. Vi har arbejdet på det siden sommeren 2006. Det skal ses som borgernes mulighed for at få indblik i, hvad politikerne har tænkt om fremtidens Rebild Kommune. Og nu vil vi gerne høre, hvad borgerne godt kunne tænke sig, siger borgmester Anny Winther (V). Borgernes initiativer Og borgernes mening har stor vægt i udviklingen af Rebild Kommune. Borgerne bærer nemlig selv en stor del af ansvaret for udviklingen. - Den lokale forankring af udviklingen er central for, at der kan flyttes noget, siger Anny Winther. Det betyder, at initiativerne til forandring skal komme fra de lokale kræfter rundt omkring i kommunen. Kommunen vil på sin side gerne arbejde med nye metoder til, hvordan der så kan samarbejdes med de lokale kræfter, så idéer kan realiseres. - Det er et stort personligt ansvar at lægge på den enkelte borger. For hvis man ingen initiativer tager, så sker der nok heller ikke så meget, siger Anny Winther. Politisk fokus Planstrategien har fokus på fem områder, Rebild Kommune gerne vil arbejde meget med i fremtiden. Befolkningsudvikling, byudvikling & bosætning, kultur & fritid, erhverv & turisme og sundhed. De politiske tanker om disse emner kan læses i den tryksag, der er udgivet og som kan hentes i kommunes borgerservice på de tre tidligere rådhuse og på bibliotekerne. Den er også tilgængelig på Rebild Kommune hjemmeside på internettet. Til mødet vil repræsentanter for byrådet naturligvis slå ørene ud og lytte til de idéer, der kommer på bordet. Men forslag, kommentarer og idéer kan også sendes eller mailes til Rebild Kommune skriftligt. Det skal ske inden 3. juli. Mødet i Stubhuset begynder klokken 19 og forventes afsluttet omkring klokken 22.