Sæt elevtal op

Inden for sundhedsvæsenet mangler vi kvalificeret personale. Det går ud over patienterne.

Det er derfor glædeligt for os alle, at regeringen har givet tilsagn om, at der skal være flere studiepladser for sygeplejersker og SOSU¿assistenter. Så mangler vi bare, at regionen følger trop. Trods utallige opfordringer nægter regionen at sætte det ordinære elevindtag for lægesekretærer op. Men med hvilken begrundelse? Opgaverne er der! Læger og sygeplejersker ser gerne, at lægesekretærerne overtager langt flere administrative opgaver! Ansøgerne er der! Så det store spørgsmål er: Hvorfor? Men hvorfor flere lægesekretærer? Uden lægesekretærerne mangler der en central aktør i patientforløbet. Det resulterer i øget ventetider, mindre tid med læger og plejepersonale og i værste fald fejlbehandling på grund af mangelfulde journaler. Lægesekretærerne har kvalifikationerne til at koordinere patientforløb, til at sikre at de rigtige data er hos relevante personer på rette tid. Lægesekretærerne sørger for kommunikationen med patienterne. De sørger for, at patienterne kommer ind i sundhedssystemet, og de sørger også for, at de relevante oplysninger følger med patienterne ud af systemet igen. Samtidig sikrer lægesekretærerne, at læger og plejepersonale er hos patienten og ikke bag computeren. Virkeligheden er desværre, at denne centrale aktør ofte mangler i patientforløbet, da bliver uddannet alt for få lægesekretærer. Det forværres yderligere af, at stor del af faggruppen når pensionsalderen i løbet af de næste tre-fem år. Paradoksalt er der masser af elever at få. Hvert år er der mellem 150 og 200 ansøgere, der forgæves søger om at få en af de kun 20 elevpladser, der findes i hele Region Nordjylland. Regionens borgere har krav på et sikkert patientforløb og en service af høj kvalitet på regionens hospitaler. Både patienter og pårørende i regionen har derfor ret til et svar på, hvorfor pokker uddannes der ikke flere ordinære lægesekretærelever?