Forurening

Sæt filter på alle dieselbiler

MILJØ:Det er med glæde, at jeg i NORDJYSKE Stiftstidende 5.12. læser, at nu har man endelig styr på rensningen af NT-bussernes partikelfiltre. Alt tvivl om hvem der skal sørge for denne rensningsprocedure, er nu endeligt ryddet af vejen. Entreprenørerne og trafikselskabet har indgået en slags "tillægsaftale", hvor rensningsansvaret helt klart præciseres. Det manglede da også bare. Trafikchef Hans Fink fra NT siger ganske vist, at det er småtterier der er blevet blæst op igennem forsommerens debat: Dette er han nu nok nødt til at sige. At indrømme det modsatte er vel nok ikke forventeligt, selv om NORDJYSKE kunne vise nogle skrækkelige billeder om, hvorledes man blæste disse partikelfiltre rene. Dieselos er ikke sundt for hverken mennesker og miljø. Jeg hører til de cyklister, der undertiden får en dosis dieselos serveret til indånding fra en igangsættende bus. Dette er ikke spor behageligt. Og jeg væmmes ved at se småfolkene få den samme dosis i deres små lunger i trafikken. De har ikke den ringeste mulighed for at beskytte sig. En rapport fra "miljøvurdering" viser og siger, at det danske samfund kunne spare 5,5 milliarder kroner om året, hvis busser og andre tunge køretøjer fik installeret partikelfiltre i udstødningen. Her tænkes på færre danskere, der dør for tidligt - og andre der bliver sparet for astma, bronkitis og andre sygdomme, som dieselosen har mistanke om at forårsage. Løsningen til mange af disse utilsigtede lidelser ligger jo lige til højrebenet. Montér landets ca. 60.000 tunge køretøjer med dieselfiltre - og det vil mindske forureningen betydeligt med måske op til 80 pct. Det er da til at tage og føle på. Men som altid er det økonomien, regler, vilje, konkurrence og i det her tilfælde EU der blokerer for alle gode tiltag. Jeg forstår det simpelthen ikke. Her står vi med et problem. Alle kan se, det er der. Alle synes, det skal løses med det samme. Men nej! Politikerne bliver til granitstøtter og kan kun fremsige et nej og er meget angste for, at nogle skulle blive pålagt unødige udgifter. Vi danskere er nogle underlige væsener. Vi vil hellere redde mennesker i tredjelande fra døden end redde vores egne medborgere fra død og lidelser. Hvorfor? Hvis dieselosen dræber og invaliderer - hvorfor i himlens navn bliver det så ikke stoppet, når vi nu har muligheden for det? Efter min opfattelse bør der ikke herske den mindste tvivl om, at disse partikelfiltre skal gøres obligatorisk for alle dieselbiler, når alle undersøgelser peger på, at det redder menneskeliv. Hvor ville det klæde de folkevalgte, om de pådrog sig det brede ansvar og ikke var så stivnede og egocentrerede i deres holdninger, når det drejer sig om at bevilge penge på vores ve og velvære - og naturen.