Sæt filter på for frihedens skyld

PORNO:Alle danske folkebiblioteker stiller gratis internetadgang til rådighed – ifølge biblioteksloven for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. De fleste biblioteker forbyder pornosøgninger. Nordjyske Landsbibliotek skriver i sit reglement: "Det er ikke tilladt at anvende bibliotekets internetmaskiner til søgninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter". Men bibliotekerne er meget uenige, om hvordan forbudet praktisk håndhæves. På Birkerød Bibliotek har vi i flere år haft et danskudviklet netfilter som giver fuld adgang til seriøse, oplysende internetsider, men effektivt spærrer for publikums adgang til hårde pornosites. Filteret opdateres løbende og er let at justere – eller midlertidigt slå fra - alt efter hvor høj en filtreringsgrad vi ønsker. Mange tror fejlagtigt, at et filter forhindrer adgang til alle sider, hvor der bare nævnes ordet "sex". Da vi i Birkerød i 2001 blev omtalte i pressen på grund af vores netfilter, udløste det et skybrud af kollegial forargelse og fordømmelse. Biblioteksstyrelsen – Danmarks Biblioteksforening – Bibliotekarforbundets formand kritiserede os offentligt for at hindre borgernes informationsadgang. Den private organisation Digital Rights truede med at lægge sag an mod os for at krænke menneskerettighederne og ytringsfriheden... Hvordan kan det krænke ytringsfriheden, at ikke alt stilles til rådighed på folkebiblioteket? Vi har heller aldrig indkøbt pornoblade for skatteborgernes penge, men udgiverne ytrer sig uhindret alligevel. Kan pornofilteret så hæmme informationsfriheden? Ja, hvis man betragter hård porno som biblioteksrelevant information. Men i så fald har vi jo i mange år forsømt et vigtigt område, når vi ikke indkøbte pornoblade? Nej, efter min mening er pornosiderne på internettet et kommercielt underholdningstilbud, som ikke hører ind under vores formål. Og de seriøse internetsider bliver som nævnt ikke bortfiltreret. Biblioteksstyrelsen havde i 2001 to akademiske medarbejdere på studiebesøg hos os. Resultatet af deres timelange test af pornofilteret var bl.a., at "Der blev ikke i testen fundet eksempler på, at filteret er for restriktivt i forhold til almindelig informationssøgning." Den konklusion har Biblioteksstyrelsen af uransagelige årsager ikke gjort meget for at udbrede i biblioteksvæsenet. "Filtrering er et sikkert våben", udtaler Bo Holst Christensen. lektor i datalogi ved RUC, i maj 2002 til fagbladet Børn & Unge. Han roser de danske internetfiltre for deres effektivitet m.h.t. at spærre for porno uden at fjerne information, og slår fast at "På denne måde burde diskussionen – ja-eller-nej-til-filtrering – være slut, død, færdig." Men diskussionen er åbenbart ikke død. Nogle biblioteker vælger stadig den ikke-tekniske løsning: personlig overvågning. Personalet sendes rundt blandt internet-pc'erne for at holde øje med, om brugernes søgninger overskrider reglementeret brug. Her er jeg selv fristet til at bruge stærke ord som krænkelse af informationsfrihed og menneskerettigheder! Forestil jer et ungt menneske, som på folkebiblioteket søger seriøs oplysning om f.eks. homoseksualitet eller pædofili, og som så bliver prikket på skulderen af en biblioteksansat der lige skal kigge med... På Birkerød Bibliotek vælger vi (ligesom vi er ansat til at gøre med andre biblioteksmaterialer og – tilbud) at sortere det ikke-biblioteksrelevante fra på forhånd. På den måde får alle vores brugere fri og uovervåget adgang til alle internettets værdifulde informationssider.