Lokalpolitik

Sæt fokus på børnepatienter

Om få uger indvies det nye Medicinerhus ved Aalborg Sygehus og dermed tages det største byggeprojekt indenfor sundhedsområdet i amtet i brug.

Men her skal vi ikke stoppe. Der er flere områder i det nordjyske sygehusvæsen der trænger sig på. Først og fremmest er det børneafdelingen, der befinder sig i nogle af de ældste sygehusbygninger på Aalborg Sygehus Nord. Afdelingen har bestemt ikke nogen tidssvarende fysiske rammer. På trods heraf leverer afdelingen et fremragende stykke arbejde og søger at gøre både patienter og pårørende tilpasse selvom især pladsen er trang. Amtsrådet har bevilget penge til at starte udarbejdelsen af et oplæg til byggeprogram for det næste byggeafsnit. For mig er det klart, at det udover børneafdelingen bør være hjerteområdet der skal tilgodeses med nye rammer. Det er især nye rammer for børneafdelingen, som står øverst på min prioriteringsliste fordi netop denne afdeling ikke i dag kan give de optimale forhold. Der er dårligt plads til overnattende forældre på stuerne, derfor er et af mine ønsker, at der bliver etableret egentlige "familie-stuer", hvor forældrene kan være indlagt sammen med barnet. Ligesom særlige afsnit for teenagere kan være en mulighed. Ligeledes bør der overvejes, om ikke også de kirurgiske børnepatienter skal indlægges i børneafdelingen i stedet for at være på de øvrige specialafdelinger. Alt dette kræver både flere sengepladser og mere fysisk rum end afdelingen har idag. En række af de patientskoler der er etableret med fokus på børnepatienterne kan ligeledes placeres i nærheden af afdelingen. Ligesom afdelingens opgaver bør revurderes således at f.eks. dag-afsnit og center for børn (skolelægefunktionen) også placeres i tilknytning til børneafdelingen for at sikre de mest optimale rammer for behandlingen af børnepatienter. En yderligere effekt heraf kan være øget interesse for tværfaglige samarbejder og forskningsmuligheder. Det vil helt sikkert være en af mine øverste prioriteter både i Amtsrådets sidste leveår: 2006 og i Regionsrådet at fortsætte de udbygningsplaner, der allerede er lagt for Aalborg Sygehus. Først og fremmest er det således at fortsætte planlægningen for næste store byggeafsnit på Hobrovej med opførelse af et behandlingshus for børne- og hjertepatienter.