Sundhedsvæsen

Sæt fokus på efteruddannelse

Vores sundhedsvæsen bliver dagligt båret af alle de mennesker, der gør en kæmpe forskel for de borgere, der bliver indlagt på vores sygehuse.

SUNDHED: Lige fra social– og sundhedsassistenten, sygeplejersken, fysioterapeuten, ergoterapeuten, bioanalytikeren, lægen, forskeren mfl. og til ledelsen, bliver der udført handlinger som har betydning for patientplejen. Alle sammen for at gøre en indsats for at borgeren oplever kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje. Patienternes indlæggelsestid bliver kortere og kortere, og som følge deraf, er de indlagte patienter dårligere. Det giver mindre tid til at arbejde med den enkelte patient, og det stiller nye krav til, hvilken type behandling borgerne skal modtage under en indlæggelse. Der er behov for, at der bliver tænkt nyt og ambitiøst på sundhedsområdet. Det skal sikres at, kvaliteten i sundhedsvæsenet forbedres. Vi skal på niveau eller højere, end de lande vi normalt sammenligner os med. Det skal ganske enkelt tilstræbes, at de nordjyske regionsborgere sikres adgang til et sundhedsvæsen i verdensklasse. Efter - og videreuddannelse har stor betydning for det samlede resultat. Jo mere kvalificeret og opdaterede personalet er - jo bedre behandling. Ny viden og nye metoder fører til både bedre resultater og kortere patientforløb. Så det kan godt betale sig at investere i sundhedsfaglig efter- og videreuddannelse. Men som det ser ud i dag, er det det sundhedsfaglige personale - oftest dem tættest på patienterne, der får mindst efter- og videreuddannelse. F.eks. får 8 ud af 10 sygeplejersker ikke den efter- og videreuddannelse, som de har brug for i forhold til deres opgaver. For at sikre et kvalificeret sammenhængende patientforløb, er det derfor vigtigt, at politikere ikke kun taler om sammenhængende patientforløb, og om hvor godt idealet er. Der skal handles. Efter- og videreuddannelse er et af områderne, hvor man kan opnå meget sundhed for pengene. De nordjyske regionsborgere fortjener et styrket sundhedsvæsen med højere kvalitet, bedre behandling og sammenhængende patientforløb. Derfor vil jeg arbejde for at sundhedspersonalet får mere efter- og videreuddannelse. Ved at stemme personligt på mig til regionsrådsvalget den 15. november kan du sikre en stemme for en visionær sundhedspolitik, som skal bæres af klare mål og handlinger.