Sæt fokus på kunder

PROSTITUTION:Det må efterhånden gå op for justitsministeren, at Danmark er godt på vej til at blive "brandet" som Nordens prostitutionsmekka. Danmark er nu det eneste land i Norden, hvor det er tilladt at købe sex hos mænd og kvinder i prostitution. Og selv om dansk politi sigter flere og flere for menneskehandel og rufferi, er det kun få sager, der ender med en dom. Politiets arbejdsbetingelser er vanskelige, da mange i prostitutionsbranchen ikke ønsker at tale med politiet - og slet ikke om deres bagmænd, M/K. Hvis politiets indsats for alvor skal rykke noget er det helt afgørende at inddrage et kundeperspektiv. Selv om regeringen jo i årevis har påstået, at den prioriterer indsatsen mod prostitution, herunder ikke mindst tvungen prostitution, højt, er det et faktum, at resultaterne langt fra er overvældende. Senest kan der konstateres et stigende antal nordjyske bordeller som følge af den norske sexkøbslov. Derfor er det nødvendigt at gå nye veje, hvis man mener indsatsen alvorligt. I den sammenhæng er fokus på kunderne en ny vej at gå for Danmark. SF finder det helt centralt at ansvarliggøre den gruppe, som efterspørger købesex. Køberne medvirker til at skabe og fastholde et marked. Ikke blot for prostitution, men ofte også for handel med mennesker. En kriminalisering af kunderne er derfor et vigtigt – og måske nødvendigt - led i jagten på sexindustriens bagmænd. Kampen mod prostitution må naturligvis også føres i EU. Social, økonomisk og demokratisk ulighed – ikke blot mellem mænd og kvinder, men også mellem rig og fattig bidrager i høj grad til at menneskehandel trafficking og prostitution stortrives. Derfor er det nødvendigt at gribe mere grundlæggende fat om denne ulighed, hvis vi vil bekæmpe menneskehandel til prostitution (trafficking). Derfor har vi også med glæde noteret os, at EU Kommissionens nye forslag til bekæmpelse af menneskehandel og seksuelt misbrug af børn bl.a. indeholder en opfordring til medlemslandene om at kriminalisere kunder, der køber seksuelle ydelser af handlede kvinder. Vi kan dog ikke støtte en "køb-dansk"-politik. SF går ind for et generelt forbud mod køb af sexydelser. Man må nødvendigvis forholde sig til prostitution under ét, hvis man mener alvorligt, at man vil begrænse handel med kvinder - uanset om den prostituerede er fra Nibe eller Nigeria. Kunderne er jo de samme!