Sæt fokus på kunst og kunstnere

NORDJYLLAND: Kunstnere og kunst skal ikke være overladt til de frie markedskræfter. Kunst er et samfundsmæssigt gode, som bør honoreres på samme måde som andre frembringelser, og kunstnerne skal have en rimelig løn for deres arbejde. Alt andet er både forkert og uklogt. Alle gode kræfter i erhvervsliv, region, kommuner og blandt seriøse kunstnere må samarbejde på tværs af skel og barrierer for at skabe den nødvendige grobund for ovennævnte tanker. Samfundets ressourcer skal bruges fornuftigt ved at betale en ordentlig pris for til professionelle og produktive kunstnere. Billedkunstnere er specielt i en vanskelig situation. Skuespil, film, musik, opera, ballet m.m. får store tilskud fra samfundet, men billedkunstnere må sejle deres egen sø. Der skal skelnes mellem amatører og professionelle udøvere af kunst. Her kan der være tale om kvalitet, uddannelse, praksis, erfaring m.m. Kunsten har en positiv indflydelse på mennesker, herunder specielt syge, handicappede og ofre for stress og andre velfærdssygdomme. God kunst taler til følelserne, den kan udtrykke og formulere noget, som der endnu ikke er sat ord på. Der mangler en platform, hvor kvalificeret udviklingsarbejde og kunstnerisk produktion kan vokse ud fra. Vi skal overveje om et stigende antal funktionærer og handelsmænd på området i form af embedsmænd, købmænd, konsulenter og andet godtfolk lever af de penge, som kunstnerne kunne skabe god kunst for. Skal vi købe og bruge kunst for pengene, eller skal vi aflønne embedsmænd? Kunst skal i højere grad sætte sit præg på det offentlige rum, og i forbindelse med nybyggeri skal kunsten tænkes ind som en nødvendigt og kreativ del af projektet. Det er vigtigt, at kunstnerne er med allerede fra begyndelsen i projekteringsfasen. Det burde være indlysende. Alle offentlige myndigheder regionale som kommunale bør have sociale klausuler i deres kontrakter med kunstnere, som indebærer løn, materiale-udgifter og leje af kunstværker. Målet må være, at seriøse, kreative og kvalificerede kunstnere kan leve af deres arbejde, ikke absolut "fedt", men på linje med andre, der aktivt bidrager til at vores samfund er værd at leve i. Vi kan ikke undvære kunst og kreativ udfoldelse. Vi må skabe en platform, hvor seriøse kunstnere kan være med til at støtte en positiv udvikling i den Nordjyske region Det skal bl.a. være et mål at fastholde og tiltrække talent og kunstnerisk kreativitet i Nordjylland. Der skal nytænkning til, hvis vi vil opbygge og bevare et kunstnermiljø, som bidragsydere til den kreative udfoldelse i Nordjylland. Der er stort behov for at sætte fokus på dette område. Det er ikke nok at der er en mængde udstillingssteder, hvor kunstnerne vederlagsfrit kan få lov til at ophænge deres kunstværker. Det er udnyttelse og spekulation i nød.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...