Lokalpolitik

Sæt fokus på landets yderområder

VÆKST:Det er nødvendigt med en målrettet indsats i en række af Danmarks yderområder, hvis områderne skal overleve på sigt. Dette budskab har regeringen taget til efterretning, hvilket regeringens regionale vækststrategi "Vækst med vilje" bevidner om. Flere regioner i Danmark er præget af en alt for lav vækstrate. Dette skyldes flere forhold: Områderne er tyndt befolkede, der er mangel på kvalificeret arbejdskraft og virksomhederne investerer ikke i områderne. Dette er problemer, der alle er taget højde for med regeringens nye regionale vækststrategi. Blandt andet skal tilskyndelsen til at slå sig ned i yderområderne forbedres ved et forhøjet befordringsfradrag for personer i udkantsområder, der pendler mere end 100 km til arbejde. På den måde håber regeringen at kunne tiltrække folk med gode indkomster til de pågældende yderområder og fastholde de allerede eksisterende jobs. Desuden skal en række såkaldte vækstsamarbejder sætte gang i udviklingen i byerne i yderområderne med det formål at trække virksomheder og erhvervsaktive til. Vækstsamarbejderne skal omfatte aktører både på lokalt, regionalt og nationalt niveau og omfatte både private og offentlige aktører. Disse to initiativer blandt andre skal medvirke til, en stigende vækst i yderområderne, og motivere befolkningen til at blive i området samt tiltrække nye indbyggere. Der er afsat 60 mio. kr. til dette foretagende. Samlet er Danmark præget af en stabil vækst - men det er vigtigt, at vi ikke blot vurderer ud fra gennemsnittet. Vi må fokusere på de områder, der klarer sig knap så godt og skabe bedre betingelser for disse. Dette er vigtigt for at bevare lokalområderne. Det skylder vi lokalbefolkningerne rundt omkring i Danmarks yderområder - og det skylder vi hele Danmark som sådan. Mange af disse yderområder er nemlig præget af en helt enestående kultur eksempelvis de vestjyske fiskerbyer. Det er vigtigt at bevare disse kulturer, da de har historisk og kulturel værdi, og fordi de udgør rammen omkring lokalbefolkningernes liv. Med regeringens regionale vækststrategi bevæger vi os i den rigtige retning, hvorfor jeg hilser den velkommen.